Pseudo-wetenschappen

Waarom de zogenaamde 'alternatieve geneeswijzen' niet deugen

Artikel

Sinds mensenheugenis bestaan er in de verschillende culturen allerlei methodes om ziekten te genezen. Men moet er niet aan twijfelen dat heel veel mensen eeuwenlang de indruk hadden dat die methodes in een aantal gevallen efficiënt waren; en in sommige gevallen waren ze dat ook.

Waarom een perpetuum mobile onmogelijk is.

Artikel

Zonder te willen in twijfel trekken dat het nuttig kan zijn zich voor te stellen hoe een heelal er zou uitzien zonder de tweede hoofdwet van de thermodynamica en uiteraard zonder het belang te betwisten van een zo goed mogelijke definitie van de begrippen die in de fysica gebruikt worden, moet men toch de volgende bedenkingen maken over fysische theorieën.

Wat is pseudo-wetenschap?

Artikel

Een pseudo-wetenschap is een verzameling van opvattingen die worden gepresenteerd alsof ze wetenschappelijk zijn, terwijl dit niet het geval is.

Over wetenschap, politiek en onwetendheid

Artikel

 'Eén van de bepalingen in het wetsontwerp-Colla is een aanval op het wezenlijkste dat ons nog van de Verlichting rest'

Wetenschappelijke apriori's tegen het paranormale

Artikel

In hetgeen volgt pogen we duidelijk te maken waarom het voor iemand met een rationele, wetenschappelijke instelling moeilijk valt om berichten over waarnemingen betreffende paranormale fenomenen voor waar aan te nemen.