Open brief van Etienne Vermeersch aan Elio Di Rupo

 
Acht toonaangevende Vlamingen, waaronder Etienne Vermeersch, richten zich met een open brief tot Elio Di Rupo, de man die de formatie en het land uit het moeras moet halen.
 
Mijnheer de formateur,
 
Veel landgenoten zijn van mening dat de impasse inzake de regeringsvorming in essentie te wijten is aan de onbekwaamheid van de huidige politieke verantwoordelijken. Ik ben het daar niet mee eens. De meeste mensen beseffen niet hoe ingewikkeld de problemen zijn. Europa staat voor een uitzichtloze crisis op het vlak van de begrotingen.
 
'Eerder links' wil (a) zoveel mogelijk de sociale verworvenheden behouden en 'eerder rechts' wil (b) de leefbaarheid van het economisch potentieel garanderen. Drastische ingrepen pro 'b' brengen 'a' in het gedrang; maar een onaantastbaar 'a' kan 'b' benadelen. Een maatschappij die tegelijk humaan en efficiënt wil zijn, zoekt een evenwicht tussen beide polen. In een normale democratie zijn soms eens de eerder linkse partijen aan het roer, en daarna eventueel de eerder rechtse.
 
In ons land ligt die problematiek ongelooflijk veel ingewikkelder. Wij hebben twee publieke opinies die elkaar nauwelijks kennen; twee reeksen politieke partijen met elk hun eigen potentiële kiezers en vooral, met een uiteenlopend overwicht van 'eerder links' en 'eerder rechts'. Thans is de belangrijkste Vlaamse partij buiten spel gezet, zodat een kleine partij, de Open Vld, schijnbaar alleen het 'eerder rechtse' standpunt verdedigt.
 
Het lijkt me niet verstandig naar het gering aantal zetels van de Open Vld te verwijzen om, vooral daarom, van die partij grotere toegevingen te eisen. Tegenover een uitgesproken 'linkse' meerderheid in Francofonië, staat, volgens de verkiezingsuitslag, een latente 'rechtse' meerderheid in Vlaanderen Niemand weet wat het beste compromis is - ik ook niet. Maar, objectief gezien, lijkt me momenteel het beklemtonen van 'b' iets meer kans te hebben om, althans door Europa, aanvaard te worden. Misschien kunnen de onderhandelingen wat in die richting evolueren. Daarbij blijft het uw - gewaardeerde - opdracht ervoor te zorgen dat de echt zwakkeren niet in de diepe ellende geraken.
 
Etienne Vermeersch, Erevicerector Ugent 

BijlageGrootte
DeMorgen_20111123_p22_1710547242.pdf1.33 MB