Onder de indruk van hoog niveau.

Artikel
Wikimedia Commons - Paul Van Cauwenberge

Paul Van Cauwenberge: ,Ik ben nooit graag naar de les geweest. Dat is begonnen op de eerste dag van het kleuteronderwijs, en het heeft geduurd tot de laatste dag aan de universiteit. Eén uitzondering was de filosoof Etienne Vermeersch, van wie ik in mijn eerste jaar geneeskunde in Gent logica kreeg. 

Dat was in 1966. Vermeersch was nog jong, en nog maar net professor. Toen al kon hij heel boeiend vertellen. Ik hing aan zijn lippen. Hij gaf me echt het gevoel dat ik aan de universiteit zat. Zijn lessen waren van een zeer hoog niveau. Hij koppelde filosofie aan wetenschap, en wist ook heel veel over kunst. 

Dat gaf me het gevoel dat het secundair onderwijs eindelijk achter me lag. In de middelbare school heb ik me vaak verveeld. Tijdens de lessen heb ik me dikwijls met spelletjes beziggehouden. Ook in het hoger onderwijs was ik liever met andere zaken bezig dan in de les te zitten. Maar naar de les logica ging ik wel. 

Vermeersch gaf dat, en het vak was in het eerste jaar het enige onderdeel dat niet wetenschappelijk was. Dat maakte het des te boeiender. Niet zozeer de leerstof op zich, maar wel de bredere inzichten die Vermeersch ons gaf. 

Ik vond het zelfs zo boeiend dat ik twee jaar later met mijn vrouw nog eens ben geweest. Zij studeerde farmacie, en zat twee jaar lager. Ook zij had logica van Vermeersch. Ik ging niet veel naar de lessen, maar naar die les ben ik wel twee keer geweest.'' 

In deze reeks brengt wekelijks iemand hulde aan een van zijn leerkrachten. Op de website kunt u hetzelfde doen: 

www.standaard.be/uwfavoriet

Paul Van Cauwenberge is rector van de Universiteit Gent.