Reactie van Etienne Vermeersch op een lezersbrief in de Standaard mbt een boek over Pius XII

Etienne Vermeersch
Flickr - Pope PiusXII

E.H. Leirens denkt dat hij in het boek van Dirk Verhofstadt over Pius XII niet veel nieuws zal vinden. (DS 19 september) Dan moet hij wel heel veel weten.

 

DV brengt de fotokopie van een brief van de Congregatie van het H. Officie ("approuvé par le St-père") van 23 oktober 1946 aan nuntius Roncalli (teruggevonden tussen de dagboeken van paus Johannes XXIII). Hierin staat een beslissing van die congregatie dat kinderen van joden die tijdens de oorlog in katholieke families of instellingen waren opgenomen en die intussen werden gedoopt, niet aan joodse verwanten, zelfs niet aan hun ouders mogen worden toevertrouwd. Ik ben allicht "ideologisch vooringenomen", maar mij lijkt dat zo immoreel dat ik de uitdrukking "misdaad tegen de menselijkheid" hier toepasselijk vind. Dat Pius XII ouders die jaren in angst hadden geleefd, maar aan het gruwelijkste waren ontsnapt, zoiets aandeed, verdient inderdaad een "proces", maar dan niet inzake zijn heiligverklaring.