De ogen van de panda. Een kwarteeuw later.

Boek
Boek: De ogen van de panda. Een kwarteeuw later.

Gaan we naar een ecocatastrofe?

In de loop van de jaren tachtig ging Etienne Vermeersch op zoek naar de essentie van het ecologisch probleem. Hoe is het ontstaan, hoe komen we tot een oplossing en welke milieu-ethiek is daarvoor nodig? In 1988 publiceerde hij de bestseller De ogen van de panda – Een milieufilosofisch essay.

Nu, bijna een kwarteeuw later, brengt hij een herwerkte uitgave. De oorspronkelijke tekst wordt getoetst aan de gebeurtenissen en publicaties die elkaar sindsdien hebben opgevolgd. En wat blijkt? De kern van Vermeersch’ betoog houdt nog altijd stand, sterker, de argumenten van toen hebben aan kracht gewonnen.

 

‘In De ogen van de panda plaatst Etienne Vermeersch de vele stukken van de milieupuzzel in een globaal en samenhangend kader. Vanuit een verbluffend perspectief confronteert hij de lezer met zijn kijk op de milieuproblematiek.’ 
Het Volk

‘Zondermeer het interessantste boek van de laatste maanden, helder, pregnant geformuleerd en prikkelend van de eerste tot de laatste pagina.’ 
NRC

‘Het milieufilosofisch opstel De ogen van Panda beschouw ik als zijn belangrijkste bijdrage aan de filosofie omdat het gaat over het grootste probleem van de mensheid, namelijk de ecologische crisis.’ 
Filosoof Floris van den Bergh

Bestellen: http://www.houtekiet.com/boeken/p/detail/de-ogen-van-de-panda