Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid.

Boek
Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid.

Etienne Vermeersch (1934) is filosoof, emeritus-hoogleraar, en al dertig jaar een van de meest toonaangevende filosofen in ons land. Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd atheïst. Hij weerlegt het bestaan van God, onderzoekt de historiek en de inhoud van de Bijbel en de Koran, en keert zich tegen de vrouwonvriendelijke praktijken in de geopenbaarde godsdiensten.

Vermeersch neemt heldere standpunten in over geboorte­beperking, de (bio)ethiek, het leefmilieu, de rechten van dieren, de Belgische communautaire problemen en de rol van paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verdiept zich in de oorsprong van het monotheïsme, menselijke vrijheid en hersenonderzoek, de wezenskenmerken van kunst, de onmogelijkheid van onsterfelijkheid, de constructie van een kunstmatige mens en de recente pedofilieschandalen in de katholieke kerk. Hij bewondert uiteenlopende persoonlijkheden zoals Johan Sebastian Bach, Hans en Sophie Scholl, Nelson Mandela, Ayaan Hirsi Ali, Vermeer, Baudelaire, Giorgione en Hugo Claus.

Dirk Verhofstadt voerde in de zomer 2010 met Etienne Vermeersch lange, indringende gesprekken over de thema’s die de filosoof al zijn hele leven bezig houden in zijn zoektocht naar waarheid.

‘Het boek is een fascinerend denkavontuur die alle hoeken van de intellectuele arena bestrijkt. De dialoog tussen Dirk en Etienne maakt het een gemoedelijk en toegankelijk boek met een enorme reikwijdte en diepte. Het boek sterkt me in mijn overtuiging dat filosofie niet alleen gaat over het stellen van vragen, maar ook het zoeken naar antwoorden. En dat die antwoorden er soms ook zijn.’ 
Filosoof Floris van den Bergh, Liberales

‘Wie een exhaustief compendium wil van ieder argument dat tegen godsdienst kan worden gebruikt, vind hier volop zijn gading. … Een zoektocht naar waarheid is een mooie reis door wetenschapsgeschiedenis en religie, en de onvermijdelijke spanning en tegenspraak tussen beide.’ 
Yves Desmet, De Morgen

‘Het verslag van de gesprekken kan dienen als een introductie voor leken in de filosofie en als atheïstische catechismus. En als de balans van een leven van denken over god, moraal en het recht op zelfbeschikking.’ 
NRC-Handelsblad

Bestellen: http://www.houtekiet.com/boeken/p/detail/in-gesprek-met-etienne-vermeersch