Het Hiernamaals

Boek
Box hoorcollege 'het hiernamaals'

Een downloadable hoorcollege over dodencultus en onsterfelijkheidsgeloof in religie en cultuur.
Door Etienne Vermeersch.

De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood.

Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, angst voor de doden en bidden voor de ziel van de overledene. In bepaalde culturen is ook een echte vorm van onsterfelijkheidsgeloof ontstaan: de overtuiging dat de persoon na zijn dood verder leeft en in dat bestaan de gevolgen ondergaat van zijn daden in het vorige leven.


Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Van de dodencultus van het oude Egypte tot het reïncarnatiegeloof in India. Van Plato’s idee over de ziel tot het leven na de dood in het zoroastrisme. En van het onsterfelijkheidsgeloof in het late judaïsme tot aan de kruisdood en verrijzenis van Jezus als de essentie van het christendom.

Het college duurt 3 uur. U kunt hier een fragment beluisteren. Het college is te downloaden of direct te streamen in de Home Academy Club.


Inhoudsopgave

College 1. Dood en doden in oude culturen en religies

 • H1. Inleiding
 • H2. Dodencultus en dodengeloof
 • H3. Onsterfelijkheidsgeloof

 

College 2. Onsterfelijkheid in het judaïsme

 • H4. Dodengeloof in het vroege judaïsme
 • H5. Evolutie van de denkbeelden in het judaïsme

 

College 3. Onsterfelijkheid in het christendom

 • H6. De essentie van het christendom
 • H7. Het concept van plaatsvervangend lijden
 • H8. Dogmatische ontwikkelingen van het ziels- en opstandingsgeloof
 • H9. Wijsgerige besprekingen en besluit

 

Over de spreker

Prof. dr. Etienne Vermeersch is een Vlaams filosoof, ethicus, scepticus en opiniemaker. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Gent en al meer dan 30 jaar een van de meest toonaangevende filosofen van België. Kijk voor meer informatie op www.etiennevermeersch.be

Bij Home Academy verscheen eerder van hem het hoorcollege Een geschiedenis van Jezus Christus.


Productgegevens

 • HET HIERNAMAALS
 • Een hoorcollege over dodencultus en onsterfelijkheidsgeloof in religie en cultuur
 • Duur: 3 uur
 • Prijs: € 18,-
 • Vorm: digitaal (download en/of streaming)

Recensie-exemplaar

 • U kunt een digitaal recensie-exemplaar opvragen via info@home-academy.nl.

Home Academy Publishers
Floor Plikaar
T: 0182-370001