Etienne Vermeersch: de ziekte van Tay-Sachs - zinloos lijden tgo. de algoedheid en almacht van God