Etienne Vermeersch: "Ik, conservatief? Wel, wel"

Etienne Vermeersch

"Wil columnist Fikry El Azzouzi argumenten op tafel leggen?", schrijft Etienne Vermeersch, professor-emeritus aan de Universiteit Gent, vandaag als antwoord op de column van Fikry El Azzouzi, die gisteren in de krant verscheen.

 

Beste Fikry El Azzouzi,
U bent er inderdaad in geslaagd mij een tekst van u te doen lezen. Vermoedelijk voor de laatste maal. U schrijft immers de ene onwaarheid na de andere:

a) Ik heb niet over alles een mening. Ik spreek bijvoorbeeld momenteel nooit meer over drugs, suïcide, jeugdproblemen,... omdat ik dat niet bijhoud.

b) Ik ben niet mediageil. De journalisten van alle media kunnen getuigen dat ze mij vaak vruchteloos aanspreken om een reactie te bekomen voor tv, radio of geschreven pers.

c) Zeggen dat ik 'flauw' ben zonder enig bewijs, is extreem flauw. Idem voor de opmerking dat ik sommige filosofen niet begrepen heb. Idem voor de vergelijking met Flair en Story. Idem voor de verwijzing naar God en pastoor, stemverheffing, priemende vinger, etcetera. Tot inhoudelijke kritiek bent u blijkbaar niet in staat.

d) Pleiten voor een hoofddoekenverbod in secundair onderwijs en openbare diensten zou de vrouwenemancipatie tegenhouden. Vertel dat maar in Iran en andere moslimlanden en leg mij eens uit waarom veruit de meeste, duidelijk progressieve, moslima's geen hoofddoek dragen.


Volgens u ben ik conservatief. Wel wel. Ziehier een beknopt lijstje van enkele topics waarvoor ik me sinds 1965 heb ingezet.

1. Godsdienstkritiek: vooral inzake de misdaadgeschiedenis van het christendom en thans die van de islam.

2. Argumentatie tegen het bestaan van de god van de Tenach, het Nieuw Testament en de Koran.

3. Strijd tegen de pseudowetenschappen en vooral de 'alternatieve geneeswijzen' zoals homeopathie.

4. Strijd tegen de Orde van de Geneesheren en voor patiëntenrechten (met de beruchte 'conservatief' Kris Merckx).

5. Strijd tegen kruisbeelden in de rechtbanken en nu tegen godsdienstige symbolen in scholen en bij ambtenaren.

6. Afwijzen van de Chinese culturele revolutie.

7. Strijd voor de toegang tot contraceptie.

8. Strijd voor de seksuele emancipatie, inclusief homoseksualiteit en emancipatie van de vrouw.

9. Strijd voor de abortuswetgeving.

10. Blijvende inzet voor de euthanasiewetgeving.

11. Blijvende waarschuwing voor de bevolkingsexplosie.

12. Publicatie van het eerste grondig boek over milieufilosofie in het Nederlands.

13. Strijd voor dierenwelzijn en nu tegen het slachten zonder verdoving.

14. Verdediging van experimenten op embryo's.

15. Verdediging van de SP na de Agusta-crisis.

16. Aantonen van de misvattingen inzake de multiculturele samenleving.

17. Bewijzen van de neonazistische oorsprong van het Vlaams Blok.

18. Verdediging van de Eerste Golfoorlog.

19. Afwijzing van de Tweede Golfoorlog.

20. Ontwerpen van de (tot op heden succesvolle) richtlijnen voor het humaan repatriëren van asielzoekers.

21. Opstellen van een ethiek en deontologie voor politiemensen.

22. Bijdrage tot de leidraad voor inburgering (met de bekende 'conservatieve' Naima Charkaoui).

23. Verdediging van de (nagenoeg unanieme) standpunten van het Vlaams Parlement via de Gravensteengroep.

Het is uw recht dit alles ouderwets, conservatief en extremistisch te vinden, maar leg uw argumenten daarvoor op tafel. Al de rest is pretentieuze prietpraat.