Etienne Vermeersch ontvangt eerste gepersonaliseerde LEIFkaart

LEIF/BELGA

Filosoof en ethicus Etienne Vermeersch krijgt vandaag als eerste zijn gepersonaliseerde LEIFkaart. De emeritus-hoogleraar en ere-vicerector aan de Gentse Universiteit, krijgt de eerste LEIFkaart omdat hij reeds in 1971* het debat aanging over euthanasie. Op de LEIFkaart staan alle wilsverklaringen aangeduid waarvan de houder verklaart ze te bezitten. Bovendien bevat ze ook de naam en het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon die hiervan op de hoogte is en dit aan de arts kan bevestigen.

(*In 1960 kwam Etienne Vermeersch reeds tot de opvatting over euthanasie die hij later verdedigde in ethische en politieke debatten en die uiteindelijk in wetgeving werd omgezet.)

Heel wat mensen willen dat artsen later, tijdens hun levenseinde, met hun wensen rekening houden, zelfs indien ze niet meer aanspreekbaar zijn, zegt professor Wim Distelmans van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). "Ze willen 'met hun papieren in orde zijn'. Velen weten echter niet wat mogelijk is. En als ze over wilsverklaringen beschikken, is er de onzekerheid of artsen deze papieren wel ooit te zien krijgen. Men wil informatie en de zekerheid dat artsen hun wilsverklaring(en) ter inzage krijgen en er rekening mee houden", aldus Distelmans, al jarenlang voorvechter van het recht op een waardig levenseinde, waarbij de keuze van de patiënt centraal staat.


De LEIFkaart, een gloednieuw initiatief, is verkrijgbaar via de herwerkte zesde editie van het LEIFblad en lijkt op een bankkaart om in de portefeuille te bewaren. De LEIFkaart is een eerste stap om artsen en zorgverleners beter op de hoogte te brengen.

Vermeersch, emeritus-hoogleraar en ere-vicerector aan de Gentse Universiteit, krijgt de eerste LEIFkaart omdat hij reeds in 1971 het debat aanging over euthanasie. "Vandaar de eer aan hem voor deze primeur", zegt Distelmans, die als expert betrokken was bij de totstandkoming van de wetten van 2002 op de palliatieve zorg, de euthanasie en de patiëntenrechten. Distelmans richtte het LevensEinde InformatieForum (LEIF) op.