Geschiedenis voorbij?

Etienne Vermeersch
Wikimedia Commons - Francis Fukuyama

Francis Fukuyama stelde in 1992 het einde van de geschiedenis vast, op politiek, economisch, en ethisch vlak. Het decennium daarna bewees dat dit als voorspelling van trends de grootste blunder ooit was.

Het begon met de intifada en eindigde met de Gaza-oorlog; sindsdien lijkt alle hoop op vrede in Palestina vervlogen. 9/11 van 2001 leidde, door de absurde politiek van Bush, tot een uitzichtloze oorlog in Afghanistan en een oorlog op basis van leugens in Irak, die zelfmoordaanslagen tot een routinezaak maakte. Abu Ghraib en Guantanamo, gekenmerkt door opsluitingen zonder gerechtelijke procedure en door onmenselijke foltering, betekenden dat de natie die zich aanmatigt de leidinggevende van de wereld te zijn, de beginselen van de rechtsstaat en van een elementaire ethiek op de helling zette. De financiële crisis van 2008, met de dramatische sociaaleconomische gevolgen, toonde aan hoe broos het systeem was dat door Fukuyama werd verheerlijkt. En de mislukking van het klimaatcongres van Kopenhagen leverde op wereldwijd vlak het bewijs dat de mensheid wel grote gemeenschappelijke gevaren kan detecteren, maar niet in staat is er ook gemeenschappelijke maatregelen tegen te treffen.

Klik hier voor reacties op het forum van De Standaard.