Legalisering euthanasie bij dementie - Prof. Etienne Vermeersch (bio-ethicus)

Legalisering euthanasie bij dementie - Prof. Etienne Vermeersch (bio-ethicus)

Over euthanasie bij minderjarigen en bij dementie. Is palliatieve sedatie een vorm van trage euthanasie? Over kerk en weerstand, en Hugo Claus. Wat Prof. Etienne Vermeersch nog wilde realiseren, inperken en legaliseren inzake het levenseinde.

Wat moet dringend op tafel gelegd worden inzake euthanasie of het levenseinde? Etienne Vermeersch: 'Euthanasie bij dementie en de problemen aanpakken rond palliatieve (terminale) sedatie.' - Over euthanasie bij minderjarigen zegt Vermeersch: 'Euthanasie bij wilsbekwame terminale minderjarigen hebben we in België beperkt tot fysiek lijden, lijden met een psychische oorzaak telt dus niet. Lijden is natuurlijk altijd psychisch. Ook de leeftijdsbeperking zoals die in Nederland geldt hebben we in België niet.' ** 'Wilsbekwaamheid is een beter criterium', aldus Vermeersch (red.: Wat bij minderjarigen door specialisten sowieso vooraf ernstig wordt geverifieerd of getoetst. Bovendien, moet een kind van 11 jaar met een terminale botkanker een jaar wachten op zijn of haar euthanasie tot de willekeurige ondergrens van 12 jaar is bereikt?). Vermeersch vervolgt : 'Ook is de toestemming van de ouders nodig. Groot probleem is wanneer de (gescheiden) ouders het onderling oneens zijn.' - Wat met probleem van de pasgeborenen met een zeer zware, fatale handicap of ziekte? Vermeersch is op dat vlak voorstander van het Groningen-protocol, zoals dat in Nederland al jaren van kracht is. Levensbe-eindiging van wilsonbekwamen komt zeer weinig voor, maar mag niet worden genegeerd aangezien het om eerder zeldzame ziekten gaat waarbij het kind gruwelijk lijdt en het lijden ook niet meer te sederen valt.

Interview van 15 februari 2014 — Vraaggesprek: Liesbeth Devreker met Etienne Vermeersch rond het thema euthanasie.

**In Nederland hebben specialisten verklaard België te willen volgen en dus de willekeurige leeftijdsgrenzen ook daar te laten vallen. President Macron wil in Frankrijk euthanasie legaliseren en verkiest daarbij het Belgische model.

 

 

#euthanasie, #dementie#etiennevermeersch,