Rouwregister

Etienne Vermeersch
foto © Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was emeritus professor of philosophy at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
A renowned Belgian moral philosopher and classical philologist, he was one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. 
He served five years as a Jesuit priest, broke with his faith at age twenty-five, and later became an atheist and naturalist. 
He was also one of the leading skeptics in Europe.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
Ann Pauwels
01 februari 2019 - 01:24

“Nog nooit is iemand zonder arm naar Lourdes gegaan en met een arm teruggekeerd.” En toen lagen we in een deuk van het lachen. Geweldig gewoon hoe Etienne met één grappige boutade zijn punt kon maken. Spijtig wel dat Etienne tijdens zijn leven de 'freemasonry' die aan de basis ligt van alle religies (jodendom, christendom, islam, mormonisme, scientology, de getuigen van Jehova ... ) als de meest frauduleuze organisatie, bij mijn weten, niet specifiek heeft bestudeerd. Het geloof is big business voor de freemasons, vroeger en nu. Hopelijk doen anderen dit nog.

Victor Aerts
31 januari 2019 - 18:33

Sterrenstof-Etienne Vermeersch-Sterrenstof.
Bedankt,dat ik door uw inzichten mijn horizon toch een beetje heb kunnen vergroten.
Mijn medeleven aan de familie.

Eric Van Damme
31 januari 2019 - 00:29

Zoals het altijd gaat met grote geesten die ten volle in het leven gingen staan en het debat wilden aangaan met andersdenkenden - rond geargumenteerde inhoudelijke en maatschappelijk belangrijke vraagstukken - , die zich met huid en haar vol passie in de leeuwenkuil wierpen om datgene te verdedigen dat ze belangrijk vonden... zal de betekenis van het leven en werk van Etienne Vermeersch pas duidelijk worden na verloop van tijd... Dan zal men wellicht beseffen hoezeer de maatschappij veranderd en humaner - vermenselijkt - is geworden door de empathie die men nu opbrengt voor stervenden en mensen die lijden aan het leven. Dat hebben we onder andere te danken aan deze man. Dan zal men misschien beseffen hoezeer hij waarschuwde voor het verkwanselen van onze seculiere samenleving (door toegevingen aan een autoritaire ideologie) waarvoor zo hard is gevochten door vorige generaties. Een debat dat de tegenstelling tussen links en rechts verre overstijgt. Of dat toch zou moeten...! Binnen enkele jaren komt men - hopelijk - tot het besef dat er echt werk moet worden gemaakt van geboortebeperking wereldwijd. Omdat ze aan de bron ligt van ALLE grote wereldproblemen; hongersnood, oorlogen, klimaatopwarming, migratiestromen, eindige grondstoffen... Wellicht herinnert men dan de vooruitziendheid van deze man. Wellicht komt men dan tot jaarlijkse herdenkingen en het onthullen van een standbeeld. Wat hij werkelijk zou verdienen... Diegenen die afbreuk willen doen aan de enorme verdiensten van Etienne Vermeersch dwalen of hebben een persoonlijke rekening te vereffenen. Natuurlijk was hij polemisch... natuurlijk was hij strijdbaar voor datgene wat hem na aan het hart lag, natuurlijk was hij streng voor diegenen die slecht argumenteerden... Hij was een passioneel man maar had een zachtaardige inborst. Juist die heftigheid, passie, overtuigingszin en argumentatie sierde hem... Wie anders beweert, heeft de wezenheid van deze mens niet echt begrepen.

Eric Van Damme
31 januari 2019 - 00:27

Zoals het altijd gaat met grote geesten die ten volle in het leven gingen staan en het debat wilden aangaan met andersdenkenden - rond geargumenteerde inhoudelijke en maatschappelijk belangrijke vraagstukken - , die zich met huid en haar vol passie in de leeuwenkuil wierpen om datgene te verdedigen dat ze belangrijk vonden... zal de betekenis van het leven en werk van Etienne Vermeersch pas duidelijk worden na verloop van tijd... Dan zal men wellicht beseffen hoezeer de maatschappij veranderd en humaner - vermenselijkt - is geworden door de empathie die men nu opbrengt voor stervenden en mensen die lijden aan het leven. Dat hebben we onder andere te danken aan deze man. Dan zal men misschien beseffen hoezeer hij waarschuwde voor het verkwanselen van onze seculiere samenleving (door toegevingen aan een autoritaire ideologie) waarvoor zo hard is gevochten door vorige generaties. Een debat dat de tegenstelling tussen links en rechts verre overstijgt. Of dat toch zou moeten...! Binnen enkele jaren komt men - hopelijk - tot het besef dat er echt werk moet worden gemaakt van geboortebeperking wereldwijd. Omdat ze aan de bron ligt van ALLE grote wereldproblemen; hongersnood, oorlogen, klimaatopwarming, migratiestromen, eindige grondstoffen... Wellicht herinnert men dan de vooruitziendheid van deze man. Wellicht komt men dan tot jaarlijkse herdenkingen en het onthullen van een standbeeld. Wat hij werkelijk zou verdienen... Diegenen die afbreuk willen doen aan de enorme verdiensten van Etienne Vermeersch dwalen of hebben een persoonlijke rekening te vereffenen. Natuurlijk was hij polemisch... natuurlijk was hij strijdbaar voor datgene wat hem na aan het hart lag, natuurlijk was hij streng voor diegenen die slecht argumenteerden... Hij was een passioneel man maar had een zachtaardige inborst. Juist die heftigheid, passie, overtuigingszin en argumentatie sierde hem... Wie anders beweert, heeft de wezenheid van deze mens net echt begrepen.

Luc Sanspoux
30 januari 2019 - 23:52

De meest aimabele tegen de domme stroom zwemmende denker die we kenden en uiteraard zullen missen maar blijven herinneren .

Benny Bruyninckx
30 januari 2019 - 20:21

Het genoegen was volledig aan onze zijde...!

Martine Van de Moere
30 januari 2019 - 19:13

ET-ienne! Een wijs geleerd man die zijn vizie verkondigt, mensen aan het denken zet, de camera's in zijn werkkamer laat kijken. Je bent altijd echt, je eigenste zelf. In deze wereld met veel schone schijn waarin er waarachtigheid vaak zoek is,ben jij een als het ware een E.T. Een raar uniek maar o zo mooi menselijk fenomeen. Rust zacht.

Rafaël Daem
30 januari 2019 - 11:37

Mijn medeleven aan familie en vrienden van Etienne Vermeersch, om het verlies van een man die mij gunstig inspireerde, vooral betreft zijn opvattingen over de overbevolking van onze aardbol, en hoe dit best wordt verholpen.

Fred Van Broek
30 januari 2019 - 10:33

Ooit zal men erkennen dat Etienne een profeet was, meer nog, de enige profeet die "reële en meetbare" visioenen heeft verkondigd. Helaas, indien aan zijn profetische en wijze boodschappen geen gevolg wordt gegeven, dan is de Apocalyps voor de mensheid onafwendbaar.

Henri Francou
30 januari 2019 - 09:55

Vereerd dat we konden proeven van de brede kennis, inzichten en methode van de professor maar ook dat we de warme mens hebben leren kennen. Bedankt Etienne en Josianne.

NorBert Tackaert
29 januari 2019 - 22:27

Alhoewel ik maar een eenvoudig
man heb ik met verdriet het overlijden van deze grote denker vernomen.
Dat hij rustte in vrede .

Steef Verwee
29 januari 2019 - 21:52

Bedankt Etienne, voor al je wijsheid die mij steeds heeft ondersteund in mijn creatief werk. Het was een groot voorrecht jou persoonlijk te mogen kennen en ontmoeten.

Albert Torbeyns
29 januari 2019 - 21:34

Oprechte deelneming

Frans Winckelmans
29 januari 2019 - 18:59

Een sublieme chique Mens en een voorbeeld voor ronddepotdraaiende politiekers.
Oprechte deelneming.

Wendy De Coster
29 januari 2019 - 17:51

Ik keek steeds met veel belangstelling uit naar uw mening in debatten, bedankt hiervoor. Mijn deelneming aan familie en vrienden.

Robert Cliquet
29 januari 2019 - 17:50

Collega Vermeersch was niet alleen een eminent filosoof, onderzoeker en hoogleraar, maar op de hem eigen erudiete wijze engageerde hij zich actief in discussies en acties over actuele morele en maatschappelijke vraagstukken waardoor hij in Vlaanderen in brede kringen een belangrijke opiniërende rol vervulde. Terecht was een van zijn belangrijke bekommernissen de wereldbevolkingsgroei en consumptiepatronen die op lange termijn onduurzaam zijn maar vrij algemeen ontkend worden. Etienne Vermeersch was in vele opzichten een toekomstgericht lichtbaken.

marc van den bossche
29 januari 2019 - 17:10

ik denk zelf na !! & ik verander mijn eigen mening naar U mening !!

Bart Roman
29 januari 2019 - 15:57

Het overlijden elk groot denker is een vanzelfsprekendheid, maar hun bestaan niet. Bedankt!

Guy Meulemans
29 januari 2019 - 14:50

Een groot man en humaan denker, die je steeds zal blijven stimuleren om achter de schermen te gluren en te begrijpen, is uit het zicht maar niet uit de geesten verdwenen.

Moens Edgard
29 januari 2019 - 14:39

Een wijs man en een goed en oprecht mens. Een voorrecht tijdsgenoot van hem te mogen zijn geweest. Mijn diepste respect aan familie, vrienden en allen die hem waarderen.

Cools Hans
29 januari 2019 - 14:05

Bedankt Etienne, voor al je wijsheid.

Pooja Engelen
29 januari 2019 - 12:21

Wat jammer dat we professor Vermeersch niet meer bij ons kunnen hebben. Zo'n wijze man. Voor mij heeft hij als denker veel betekend; ook zag ik hem graag bezig tijdens debatten of lezingen. Ik zal hem nooit vergeten. Sterkte aan zijn familie en vrienden.

Jochen Neyens
29 januari 2019 - 12:05

De meest boeiende mens die ik ooit gehoord heb. Een groot verlies. Gelukkig hebben we nog zijn talrijke boeken en video's zodat we ook na zijn dood zijn inzichten tot ons kunnen nemen. Veel sterkte aan de familie maar wees vooral trots op hem. Hij was één van de grootste meerwaarden die onze maatschappij de afgelopen decennia heeft gekend!

Jan De Craemer
29 januari 2019 - 11:59

Ik heb als student persoonlijk mogen kennismaken met professor Vermeersch. Ik herinner me dat hij tijdens een college eens zei dat denken hard werken is en dat je er je tijd voor moet nemen, dat nadenken niet snel, snel gaat. Een richtlijn die we in tijden van snelle tweets en posts maar al te vaak vergeten. Hij wou geen moreel kompas van Vlaanderen zijn, maar hij was het wel. Wat een groot gemis. Sterkte voor zijn familie en dierbaren.

jetty roels
29 januari 2019 - 11:25

hij bracht een helderheid in denken dat wij nog steeds nodig hebben !
gemist door vrienden en collega's

Bert Boonen
29 januari 2019 - 10:42

Een éminence grise van onze samenleving is helaas niet meer ... Het publieke debat zal uw heldere analyses missen, onder meer uw visionaire standpunten over de overbevolking. Ik bewonderde uw branie om, beleefd, belezen, respectvol en beargumenteerd, tegen heilige huisjes allerhande te schoppen.

Karin Mees
29 januari 2019 - 09:32

Als tiener in de jaren tachtig heb ik dankzij mijn leraar wijsbegeerte Etienne Vermeersch leren kennen. Beide mannen hebben mijn leven enorm beïnvloed en mijn horizon verlegd. Kritisch denken en niet alles klakkeloos aannemen werd mijn filosofie. Ik ben hen daar nog altijd heel dankbaar voor.

Nico Schrooten
29 januari 2019 - 08:44

Ik zal mij de prof herinneren als een iemand die heel helder antwoorden op moeilijke vraagstukken wist te verwoorden. Een fijne man in de omgang en gevat schrijver. Ik wil hem ook bedanken voor zijn bijdrage aan de maatschappelijke discussies waarvoor de oplossing niet altijd voor de hand lag. We zullen hem missen.

Marc plasschaert
29 januari 2019 - 07:28

Oprechte deelneming met overlijden.
Etienne een groot verdediger van de vrije mening. België en de wereld verliezen een grootheid

Jan Verdonk
29 januari 2019 - 07:13

Prachtige eloquente man, een meester in het helder formuleren. Ik mocht zijn stukken altijd graag lezen.
Een groot verlies voor het scepticisme en atheïsme.

Mathieu Bollaert
28 januari 2019 - 23:09

Je wist me steeds te raken met jouw ongeloofelijk uitgebreide woordenschat in debatten. Daarnaast vond ik je benadering altijd geweldig. Je liet alles zo eenvoudig lijken en daardoor sprak je zoveel mensen aan. Ik kan veel leren van jouw inzichten en rationaliteit soms. Bedankt. Rust zacht.

Christine V
28 januari 2019 - 22:55

Uw lessen waren, zo'n 40 jaar geleden, een thuiskomen voor mij. Bedankt om wat u voor de samenleving en voor mezelf betekent.

Jan Jacobs
28 januari 2019 - 22:10

Veel helden heb ik niet maar jij was de uitzondering.
Je passie, je kennis, je eerlijkheid, je humor en bovenal je empathisch vermogen bewonderde ik.
Ik ga je missen...maar ga je boeken blijven lezen en je in mijn hart blijven dragen!

Anik Vandercruyssen
28 januari 2019 - 21:29

Rust zacht mooie mens.
Oprechte dank voor de passie waarmee u debatten voerde, voor de helderheid van uw betoog en voor het inzicht dat u ons gaf in het leven, tout court.
Sterkte aan uw naaste familie en vrienden.

Pol Driesse
28 januari 2019 - 20:55

In mijn leven heb ik maar weinig mensen bewonderd, maar u bewonderde ik mateloos.

katleen van ruyskensvelde - Molenkouter 92 - 9620 Zottegem
28 januari 2019 - 20:50

Oprechte deelneming bij het heengaan van een groot mens, veel sterkte gewenst!

Bart jamar
28 januari 2019 - 19:19

Respect voor de eerlijke denkers

Karel Van Imschoot
28 januari 2019 - 17:41

Een groot gemis voor de Wetterse en Vlaamse bevolking maar een nog groter gemis voor zijn familie. Veel sterkte.

Paul Vandenbussche
28 januari 2019 - 17:20

Wij zullen de wijze woorden van Prof.dr.E.Vermeersch voortaan moeten missen.Maar laten we ze voor immer in gedachten houden!

Jeroen Janda
28 januari 2019 - 15:00

Dag milde man ,
Dag man met de milde strengheid van de vrije denker .
Uw pad kruisen was een geschenk !

MILDRED DE BLOOS
28 januari 2019 - 14:25

Wij moeten allen heengaan, "er niet zijn doet geen pijn". Maar uw woorden, Professor, en vooral uw kracht en imput om uw leerlingen doen na te denken, daarvoor ben ik zeer dankbaar. Ik was studente Apotheker en als eerstejaars kreeg ik onderricht van u 1976-77. Ik heb er heel wat van opgestoken, en veel is me bijgebleven. Oprechte dank daarvoor.

Cyprienne manes
28 januari 2019 - 14:16

Rip!!! We zullen u debatten missen!!!!

Cyprienne manes
28 januari 2019 - 14:16

Rip!!! We zullen u debatten missen!!!!

Jan de Landtsheer
28 januari 2019 - 14:16

Professor Vermeersch was een begeesterd lesgever. Ik heb het geluk gehad zijn lessen aan het RUCA, in mijn tweede kan wiskunde, te mogen/moeten volgen. Tientallen jaren nadien heeft hij een half uur lang, belangeloos, via de telefoon naar mij geluisterd, mij steun en raad gegeven. Ik mocht hem daarvoor niet bedanken, hij beschouwde het als deel van zijn opdracht als hoogleraar. Nog altijd is hij mijn baken in het denken. Ik had hem zo graag nog eens ontmoet en het boek gelezen waar hij aan bezig was. Over de oneindigheid als ik het me goed herinner. Ik mis hem.

Cyprienne manes
28 januari 2019 - 14:15

Rip!!! We zullen u debatten missen!!!!

Ilse Weijten
28 januari 2019 - 14:00

Ik vertel mijn kinderen regelmatig over de lessen geschiedenis van de wijsbegeerte, jaren geleden in Gent. Dat kritisch denken veranderde mijn leven van naïef kind tot volwassene. Ongelofelijk dat één man dit kan in een aantal lessen.
Ik zag u anderhalf jaar geleden terug, dezelfde bezieling was er nog steeds. Bedankt!

Johan Decroos
28 januari 2019 - 13:54

Het was een voorrecht om - in vervlogen tijden - les gekregen te hebben van de heldere en spitsvondige denker die hij was. Het was een genoegen om hem later te volgen in teksten, bijdragen, opinies en mediamomenten en te merken hoe hij steeds het denken uitdaagde en het omgaan met de dingen in vraag stelde. Mijn oprechte medeleven aan de familie.

Ronny Verbruggen
28 januari 2019 - 12:58

Rust Zacht Professor, van u heb ik geleerd dat het beter is even te wachten, wat laten bezinken, alvorens te reageren. Dat is voor mij de beste manier om de ratio voor de emotie te plaatsen. En steeds nadenken, grondig nadenken over alles.

martine van den berghe
28 januari 2019 - 12:43

Innige deelneming in rouw.Sterkte aan familie en vrienden

Frederic Heylen
28 januari 2019 - 12:12

"Zoals een gevulde dag ons een goede nachtrust bezorgt, zo leidt een goedgevuld leven tot een zachte dood" (Leonardo Da Vinci)

Non fuit (hij is niet geweest), fuit (hij is geweest), non est (hij is niet meer), curo (ik maak mij zorgen...)

Bedankt voor jouw inzet en inzicht!

Frederic Heylen
Kernlid Liberales