Rouwregister

Etienne Vermeersch
foto © Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was emeritus professor of philosophy at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
A renowned Belgian moral philosopher and classical philologist, he was one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. 
He served five years as a Jesuit priest, broke with his faith at age twenty-five, and later became an atheist and naturalist. 
He was also one of the leading skeptics in Europe.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
Yves
25 januari 2019 - 22:52

Dank voor hetgeen hij gedaan heeft. Sterkte aan mevrouw.

Vincent Van der Beken
25 januari 2019 - 22:51

Mijn innigste en diepste deelneming in het heengaan van een prachtig man. Een man die mij heeft leren nadenken over zoveel zaken, met wederzijds respect doch in alle openheid leren discussiëren en bespreekbaar maken. Een verlies voor onze maatschappij.

Frederik Cardon
25 januari 2019 - 22:51

Ja, ik heb een traan gelaten.
Als hij iets zei, dan luisterde iedereen. Hij zei het met een grote passie maar vooral met argumenten en onomstotelijke feiten.
Statements die indien ze door een ander zouden worden geuit niet aanvaard zouden worden, hadden als hij ze zei een autoriteit zonder weerga.
Ik zal hem nu alleen nog kunnen quoten...
Ik voel me zeer gepriviligieerd dat ik met deze man 37 jaar de aarde heb kunnen delen. Het voelt aan alsof ik in een periode geleefd heb met één van de allergrootsten der aarde.

Veel sterkte aan de familie en vrienden,
Met vriendelijke groeten,
Frederik Cardon

Myriam De Schynkel
25 januari 2019 - 22:48

Het leven is eindig, dat heeft Etienne Vermeersch ons ook altijd helpen herinneren, maar zijn vele bedenkingen kunnen niet verloren gaan want blijven altijd actueel. Een mooie mens, erudiet en tegelijk eenvoudig, en wat mij bij blijft, is dat hij steeds, op een eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke manier, maatschappelijke evoluties en beslissingen kon verwoorden. Bedankt professor Vermeersch

Vincent De Loore
25 januari 2019 - 22:46

Ik heb hem altijd heel erg bewonderd. Zijn eruditie, bevlogenheid, humor,... Als hij sprak, dan luisterde je. Veel sterkte aan familie en vrienden.

Bert
25 januari 2019 - 22:45

Een week of 2 geleden vroeg ik mij af waarom je niet mee debatteerde met een discussie op canvas. Nu weet ik waarom. Etienne ik miste je toen al. Het gaat je goed waar je ook bent.

Patrick Remes
25 januari 2019 - 22:45

Geachte mevrouw, innige deelneming in het verlies dat jou en je familie treft. Weet dat menig mens deelt in dit verlies van een groot man en denker van onze wereld.
Patrick Remes

Gunther Huijs
25 januari 2019 - 22:43

Eén van onze laatste grote filosofen is niet meer en laat een grote leegte achter, innige deelneming

Johan Vercruysse
25 januari 2019 - 22:42

Mijn oprechte deelneming aan de familie en aan allen die hem dierbaar waren. Etienne was niet alleen een groot denker maar ook iemand met een ongelooflijk empathisch vermogen. Hij kon de dingen klaar en helder formuleren en was voor heel veel mensen een rots in de branding van het steeds maar complexer wordend leven.
Ik mis hem nu al.

Wiej Cox
25 januari 2019 - 22:41

Hij geloofde niet in God omdat hij te menselijk was.....bedankt voor uw waardevol leven voor andere mensen....doe ze de groeten daar.....

Terry Horckmans
25 januari 2019 - 22:40

Van wát een kaliber was jij! Wie gaat anderen nu bij de kritische les houden gezien je er niet meer bent ... ik heb altijd geleerd maar ook genoten van je tussenkomsten. Welbespraakt als je was kon je alles zo begrijpbaar uitleggen. Missen je nu al!

Thierry Casier
25 januari 2019 - 22:37

Innige deelneming.

Martine Colon
25 januari 2019 - 22:25

"filosofen zijn onmisbaar " ...wat gaan we je missen.Een heel groot verlies ... Sterkte aan familie en close vrienden.

Rita Devos
25 januari 2019 - 22:24

Altijd veel respect gehad voor Etienne. We zijn een groot mens kwijt en dat gaan we voelen in Vlaanderen.
Innige deelneming aan de familie.

ronny goyvaerts
25 januari 2019 - 22:22

hij is terug naar van waar hij gekomen is
.....door moeders' wilkracht hier op aard gedropt, op eigen kracht gegaan!...
op een dag is het begonnen en op een dag is het gedaan!

veel sterkte ...blijf vooral sterk staan.

Luc Meeusen
25 januari 2019 - 22:21

Als leraar godsdienst heb ik destijds meerdere jaren met mijn leerlingen 'De ogen van de panda' gelezen en besproken: vanwege het onderwerp, de heldere wijze waarop prof. Vermeersch de zaken kon verwoorden en het feit dat hij ook de rol besprak die het christendom in het ontstaan van de ecologische problematiek al dan niet had gespeeld. (Vaak heb ik gewenst dat ons vak aan leerlingen iets zou bijbrengen van de grondige kennis van dat christendom waarvan Vermeersch, als niet-meer-gelovige, getuigde. Zodat zij, mochten ze daarna voor de UGent kiezen, in zijn lessen niet zouden moeten vaststellen van die eigen traditie nauwelijks enige kennis van zaken te hebben...) Ik heb destijds gecommuniceerd met een van zijn oud-studenten die met name over dat aspect bij hem zijn licentiaatsthesis had gemaakt. En dan heeft een mens altijd te laat spijt nooit met de auteur zelf over diens boek te hebben kunnen spreken...
In zijn mondelinge debatten vond ik hem wel eens drammerig. Zoals wanneer hij omtrent de hoofddoek Korancitaten met immorele aansporingen begon te debiteren: alsof wie zich tot een religieuze traditie bekent, dan meteen ook alles uit die traditie onverkort omarmt en in praktijk brengt.
Toch heb ik hem altijd erg graag beluisterd. Wat hij zei was altijd doordacht en onderbouwd, je leerde altijd bij - zijn mateloze leergierigheid op de meest uiteenlopende terreinen vond ik uitermate aanstekelijk - en bij alle scherpte werd hij in zijn betoog nooit beledigend of giftig jegens de ander als persoon. De laatste jaren vond ik doorheen zijn felle woorden vaker ook een milde Etienne Vermeersch doorklinken.
Zijn doorgedreven rationalisme leek me wel eens benauwend eenzijdig. Terwijl uit alles toch bleek dat hij in zijn concrete levenspraktijk ook veel andere wijzen om de werkelijkheid te leren kennen wist te waarderen: een groot gevoel voor humor, voor genietingen allerhande, voor muziek vooral. Hoe vaak heeft deze zich als aan emoties onthecht presenterende man ("ik verkies altijd waarheid boven geluk, àltijd!") niet dat woord 'ontroering' gebruikt: Bach, de schoonheid van een wiskundig bewijs, goede woorden die anderen, al dan niet na zijn dood, over hem zouden spreken...
Het valt mij op hoe velen die hem van meer nabij hebben gekend, nu bij zijn overlijden zijn zachtmoedigheid en zijn menselijke warmte noemen. En het treft ook hoe deze 'wandelende ratio' in een recent interview, desgevraagd, als 'laatste woorden' al diegenen bedankte "die van mij hebben gehouden".

Vera Regelbrugge
25 januari 2019 - 22:19

Onze innige deelneming bij het overlijden van deze fantastische man. Een voorbeeld voor onze maatschappij. Hij was iemand naar wie ik opkeek. Hij zal erg gemist worden.

Vera Regelbrugge
25 januari 2019 - 22:19

Onze innige deelneming bij het overlijden van deze fantastische man. Een voorbeeld voor onze maatschappij. Hij was iemand naar wie ik opkeek. Hij zal erg gemist worden.

Kristof Voet
25 januari 2019 - 22:18

Dank.
Hartelijk dank, beste Professor.
Vreselijk bedankt om onze maatschappij te sturen, in de richting die je gestuurd hebt.
Bedankt, in mijn naam, en die van de volgende generaties, die we zeker moeten vertellen over die ene Grote Filosoof, die in 2019 van ons heengegaan is, maar zonder dewelke we in een mindere maatschappij hadden geleefd.

Duizendmaal dank, beste Etienne... Ik vier jouw leven!

Marcel De Kind
25 januari 2019 - 22:17

Ik twijfelde maar hij heeft mijn ogen doen open gaan ! Nu geloof ik nog alleen in de mensheid en niet in die sprookjes die zoveel leed veroorzaken . Ik had gehoopt nog veel te leren van hem maar het mocht niet zijn. Sterkte aan de familie .

Daniel van Berendonck
25 januari 2019 - 22:14

Zonder woorden, onverwacht voor ons allemaal, gepland door uzelf, het was aangenaam, respect! Einde

Bernd Cotman
25 januari 2019 - 22:13

Moniti meliora sequamur

Robin Verhaeghen
25 januari 2019 - 22:12

Een inspiratiebron die mij het studeren langs een andere kant deed bekijken, die me mijn interesse voor wetenschap en filosofie deed aanwakkeren en die me kritisch leerde denken. Maar bovenal iemand waar ik enorm hard naar opkijk. Het ga je goed Etienne.

Walter De Backere
25 januari 2019 - 22:10

Telkens ik Prof.Vermeersch op televisie zag,kreeg hij mijn volle aandacht.Zuivere,goed gedocumenteerde rationele gedachtengang altijd resulterend in een duidelijke, eerlijke conclusie.Dit is alles overgoten met een menselijk sausje.Een grote meneer met een gezonde,uitzonderlijke geest.
Diep respect!!

Mario Verbruggen
25 januari 2019 - 22:09

Ik heb met veel respect geluisterd naar uw debatten en zéér wijze uiteenzettingen.
U was een zeer groot voorbeeld om ons kritisch te leren denken en de maatschappij te bekijken.
Rust in vrede.

Mario Verbruggen
25 januari 2019 - 22:08

Ik heb met veel respect geluisterd naar uw debatten en zéér wijze uiteenzettingen.
U was een zeer groot voorbeeld om ons kritisch te leren denken en de maatschappij te bekijken.
Rust in vrede.

Linda Wagemans
25 januari 2019 - 22:06

Thank you for being in our lives, your advices and interesting conversations.... Belgium lost a great person

Orphelia temmerman
25 januari 2019 - 22:01

Een groot inspirator .Hij laat alvast een grote lancune achter ,moedig tot aan het einde .RESPECT

Louis Greif
25 januari 2019 - 21:57

Ik had reeds veel bewondering voor prof. Vermeersch als student economie in de jaren 70. Miijn bewondering is nadien enkel nog gegroeid. Groot denker, grote mens.

Wouter Motmans
25 januari 2019 - 21:54

De mensheid is een stuk dommer geworden sinds vorige vrijdag...

Depuydt Jean-Nicolas
25 januari 2019 - 21:52

RIP, zo mensen hebben we meer nodig, hij heeft me helpen, leren nadenken.

Christophe wullepit
25 januari 2019 - 21:52

Dank voor zoveel wijsheid, kennis en bescheidenheid. Laat toch even weten aan de gelovigen dt God niet bestaat ?. Sterkte aan de nabestaanden.

Geert Van Waesberghe
25 januari 2019 - 21:47

Wat mij betreft 1 van de meest wijze mensen die er in Vlaanderen rondliepen. Altijd een mening die er boenk opzit. RIP Etienne.

Viviane Hermans
25 januari 2019 - 21:46

Elk woord, elke zin, klonk zo logisch en helder. Steeds zei hij wat ik voelde en hoopte. Voor mij was hij een sterk moreel kompas. Ik ga hem missen. Innige deelneming.

Andre Leers
25 januari 2019 - 21:46

Mijn vrijzinnig voorbeeld.
Oprechte deelneming aan de familie.

Gert Verwilt
25 januari 2019 - 21:44

Van Conscience werd gezegd dat hij zijn volk leerde lezen. Deze Vlaamse reus zette ons aan tot autonoom en kritisch denken. Wars van dogma’s, met de ratio, altijd binnen de krijtlijnen van het humanisme. Zoals elke grote denker was hij zijn tijd vooruit. De visie die hij reeds in 1988 vooropstelde ivm de klimaatproblematiek is nu de consensus. Zijn mededogen sterkte zich uit tot de dieren. Ook dit voortschrijdende inzicht zal in latere generaties blijven doorwerken. Ik ben bijzonder spaarzaam met mijn tranen, maar bij het vernemen van zijn overlijden heb ik voorzichtig een traantje geplengd. Etienne is er niet meer, maar zijn geestelijke erfenis is meer dan ooit. Daar ben ik, en velen met mij, onnoemlijk dankbaar voor. Sapere aude.

BartCriel
25 januari 2019 - 21:39

Ondanks nooit ontmoet toch zeer nabij. Bedankt voor de heldere klare taal & inzichten. Merci...

KARSTEN DE POOTER
25 januari 2019 - 21:37

Ik denk. Waarvoor dank, Etienne...

Ivan Deschietere
25 januari 2019 - 21:30

Innige deelneming
Fantastische ideeen,prachtig man!

Marc Delens
25 januari 2019 - 21:27

Bedankt voor alles professor. Je bent voor altijd de man die zijn volk leerde nadenken. Het ga je goed...

Ben De Groeve
25 januari 2019 - 21:26

"Non sum, non curo." Wie er niet meer is, kan het zich ook niet schelen er niet meer te zijn. Onverschillig was hij echter allesbehalve toen hij er wel nog was. Met zijn levenswerk heeft hij voor tal van individuen een positief verschil gemaakt en hij zal dit in de toekomst nog blijven doen.

Marc Vermeersch
25 januari 2019 - 21:24

De manier waarop u moeilijke ethische en maatschappelijke kwesties op een begrijpbare en verhelderende manier kon uitleggen, zullen we missen. Sterkte aan de familie en vrienden.

Erik Dumont
25 januari 2019 - 21:23

non fui, fui, non sum, non curo⁩.

Ann Gyselinck
25 januari 2019 - 21:22

Professor, doctor,
Ooit hoorde ik u halverwege een televisieprogramma een stelling opbouwen over God. Ik was zo gefascineerd dat ik u sindsdien graag in uw debatten volgde. Heel veel respect voor een wijze man die van ons is heengegaan. Mijn oprechte deelneming aan uw naasten.

koen delaey
25 januari 2019 - 21:20

Mijn innige deelneming, een groot mens is van ons heengegaan. Heel groot.

Luc Pellegroms
25 januari 2019 - 21:19

Er zijn er te weinig van uw kaliber! Goed gedaan!

Sophie Vancraeyenest
25 januari 2019 - 21:18

Het begon met een interview op tv, dan een boek,nog een praatprogramma en telkens was ik gevangen door uw woorden, u hebt mijn leven verrijkt, mijn geest versterkt.. Dank u om uw wijsheid te delen. Ik ga u zeker missen maar nooit vergeten.

Dominique Goddyn
25 januari 2019 - 21:16

R.I.P. Veel sterkte gewenst aan familie en vrienden. Hij was een groot en zeer intelligent mens, tevreden dat ik hem mocht ontmoeten. Hij kon verwoorden wat wij allemaal dachten, we zullen hem missen.

Ann Vuylsteke
25 januari 2019 - 21:16

Zeer innige deelneming... ik zal zijn ideeen , zijn betoog, zijn energie missen... een groot man!

Ann Vuylsteke
25 januari 2019 - 21:15

Zeer innige deelneming... ik zal zijn ideeen , zijn betoog, zijn energie missen... een groot man!