Rouwregister

Etienne Vermeersch
foto © Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was emeritus professor of philosophy at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
A renowned Belgian moral philosopher and classical philologist, he was one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. 
He served five years as a Jesuit priest, broke with his faith at age twenty-five, and later became an atheist and naturalist. 
He was also one of the leading skeptics in Europe.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
Suzanne Donni
25 januari 2019 - 19:11

Mijn goeroe is niet meer....when the soul cries, there are no tears

Heidi D'haene
25 januari 2019 - 19:10

Etienne... de wereld werd plots ‘arm’ zo zonder jou. Wie zal ons aanzetten tot nadenken?
Het ga je goed...

Marita De Neubourg
25 januari 2019 - 19:00

Respect, enorm veel respect voor zijn vrij-denken , zijn vrij-zinnigheid.

jan brans
25 januari 2019 - 18:45

een groot vrijdenker is van ons heengegaan

Jaak Callewaert
25 januari 2019 - 18:43

Dankbaar dat we deelgenoot mochten zijn van zijn wijsheid, van zijn inzichten...Hij gaf ons inspiratie en leerde ons (zelfstandig) denken...iets wat in het katholieke Vlaanderen midden de vorige eeuw niet zo evident was....

georges evenepoel
25 januari 2019 - 18:10

Reeds mijn ganse leven heb ik een grote bewondering en eindeloos respect voor Professor Etienne Vermeersch.
Alhoewel katholiek ben ik het eens met bijna al zijn stellingen en uitspraken.
Vlaanderen verloor zijn "slimste mens". Ik vind dit zeer spijtig maar ben ook dankbaar dat wij deze Grote Man onder ons mochten hebben.De rest van mijn leven blijft hij mijn voorbeeld. Dank u Professor.

marc werbrouck
25 januari 2019 - 17:55

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. Vele fijne herinneringen zullen het verdriet verzachten. Wie kan ons nu nog zo helder diepzinnige zaken eenvoudig uitleggen? We zullen u missen als bron van filosofisch denken.

veerle de strooper
25 januari 2019 - 17:17

Welgemeende deelneming aan de familie. Zijn wijsheid zal gemist worden!

mia mafrans
25 januari 2019 - 17:07

wie zal voortaan begrijpelijke uitleg verschaffen, aan ons eenvoudige mensen

Luc Goyvaerts
25 januari 2019 - 16:58

Met diepe eerbied betuig ik mijn oprechte deelneming aan de familie van de overledene. Het was een man naar mijn hart.

Frans Ostyn
25 januari 2019 - 16:49

U maakte me duidelijk dat we alleen 'de ratio' hebben om ons te leiden, maar dat dit meer dan voldoende is. dank u voor de vele treffende en sterk onderbouwde inzichten die ophelderden wat dreigde wazig te worden.

Bea Van Parys
25 januari 2019 - 16:33

Aan de familie veel sterkte .
ik heb leren denken door Etienne daarom zal ik Hem altijd dankbaar blijven.

Pascal Borry
25 januari 2019 - 16:02

Met bijzondere waardering voor de bijdrage van professor Vermeersch tot de bioethiek in België. Oprechte deelneming. Pascal Borry

RENE VAN TIGGELEN
25 januari 2019 - 15:40

Oprechte deelneming bij het overlijden van Etienne.
Ook voor mij was hij een groot voorbeeld wat betreft geloofsovertuiging!
Sterke voor al diegenen die hem omringden !

willie vann
25 januari 2019 - 15:24

Een groot en moedig man is weggegaan; zijn stem drukte passie uit, zijn woorden waren steeds doordacht.

WILLAERT Magda (dochter van André)
25 januari 2019 - 15:14

- samen met mijn echtgenoot Noël bieden wij onze innige deelneming aan bij het overlijden van Etienne. Mijn vader André had altijd een enorme bewondering voor zijn neef Etienne.
- we zagen elkaar spijtig genoeg enkel op begrafenissen van familieleden WILLAERT.
- veel sterkte bij het verwerken van het overlijden van Etienne.

Noël en Magda TYTECA-WILLAERT
Ant. Verleyestraat nr. 1
8470 GISTEL

Dimitri Meyfroodt
25 januari 2019 - 15:11

συλλυπητήρια

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
25 januari 2019 - 15:05

In naam van de leden van het Bureau, het secretariaat en de actuele en vroegere leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wil ik hierbij mijn innige deelneming uitdrukken bij het overlijden van uw echtgenoot.

Hij was binnen ons Comité een gewaardeerde, open en vriendelijke collega, die zeer inspirerend was tijdens de vergaderingen en bij het opstellen van de adviezen. Hij speelde een grensverleggende rol op bio-ethisch vlak, met name als ondervoorzitter van ons Comité bij het opstellen van het eerste advies over euthanasie in 1997. Hij was voorzitter van ons Comité in 1999 en daarna nog vele jaren actief lid. Wij zullen hem blijven gedenken als een erudiete, zeer kritische en constructieve vrijdenker, die heel veel betekende voor ons Comité.
Paul Cosyns, Ondervoorzitter

Maurice Rosseeuw
25 januari 2019 - 14:57

Mijn oprechte deelneming aan de familie.
Een groot denker en man is heengegaan.

Marc Peeters
25 januari 2019 - 14:47

Wij bewaren een warme herinnering aan de boeiende uiteenzetting van Prof. Etienne Vermeersch tijdens de ORCA-lunchcauserie van 15 juni 2017. Een man van grote wijsheid, inzicht en eruditie. Rechtlijnig. Ratio en logica. In tijden van mediatieke slogantaal zullen wij hem zeer missen.

JEAN PIERRE DEVRIENDT
25 januari 2019 - 14:41

Ik zal met veel nieuwsgierigheid al die artikels van deze nieuwsgierige man met open geest lezen en meer dan waarschijnlijk herlezen.

Tom Bergs
25 januari 2019 - 14:38

Bedankt professor om ons van tijd tot tijd een geweten te schoppen.
Wij hebben dat nodig. We gaan u missen.

Familie van Noord
25 januari 2019 - 14:37

Onze welgemeende deelneming aan Mevrouw Vermeersch, familie en vrienden.
Wat een groot verlies voor de mensheid. Etienne, je hebt ons allen zoveel kennis meegegeven, en mensen hun ogen open getrokken, waar we jou altijd dankbaar voor zullen zijn.
Je blijft bij ons een warm plaatsje in ons hartje behouden.

Louke (die dankzij Etienne het verhaaltje “Van Tippen” heeft leren kennen,
Alexander, Jan en Sandra van Noord ❤️

Diane Van Riet
25 januari 2019 - 14:29

Bedankt om uw visie met ons te delen. Mijn diepe medeleven aan familie en vrienden.

NorbertDe Bruyne
25 januari 2019 - 14:25

Bedankt voor je tomeloze inzet

Wouter De Raes
25 januari 2019 - 14:13

Beste professor, beste Etienne, uw overlijden betekent een groot verlies voor het maatschappelijke en intellectuele debat in Vlaanderen. Uw persoon, uw eruditie, uw rechtlijnigheid van denken en uw bijdrage aan de abortus- en euthanasiewet betekende heel veel voor mij, een van uw studenten. Veel sterkte voor uw familie en vrienden.

MIEKE Poortmans
25 januari 2019 - 14:03

Bedankt voor je inzet om euthanasie te legaliseren!
Mijn vader heeft van deze wet niet kunnen gebruik maken.
Bedankt voor wat je betekend hebt voor ieder van ons.

Katty Geltmeyer
25 januari 2019 - 14:03

Veel sterkte voor de familie en vrienden. Ik zal nooit het examen filosofie tijdens m'n eerste kandidatuur vergeten. Ik was bloednerveus voor dat examen - bang om Hegel, Kant etxc. door elkaar te husselen - en had vooraf aan mama gezegd welke vraag ik wel zou kunnen oplossen. Toen Prof. Vermeersch me zelf naar een stoel begeleidde (mondeling examen), vroeg hij me waarover ik het wilde hebben. Hij dacht, dat hij me uit m'n evenwicht bracht, voor mij leek het te mooi om waar te zijn. Uiteraard kreeg ik meer vragen dan die ene, maar naast het examen werd het een kort en fijn gesprek. Hij was een van de weinige professoren die m'n blindheid durfde te benoemen en zich ook vragen stelde als: "bent u bang voor het donker? Hoe stelt u zich het helal voor?" Andere collega-professoren meden woorden als "zien" of "kijken" en hadden het over "mijn situatie". Gelukkig deed Prof. Vermeersch dit niet. Ik zal vooral z'n eruditie en open kijk missen.

Manon Jonckheere
25 januari 2019 - 14:00

Een monumentaal voorbeeld, voor mij, een leerkracht Niet-confessionele Zedenleer. Ik houd uw woorden in leven tijdens mijn lessen. Merci, Etienne!

cabooter jean maurice
25 januari 2019 - 13:59

De professor is UNIEK.....doelbewust gebruik ik niet ''was''.....want zijn gedachtengang...aandachtspunten....meningen....moeten blijven verderleven in ieder van ons. In tegenstelling tot velen is de professor niet uit op faam, winstbejag en populariteit.....sommige politici zouden hieraan een voorbeeld mogen nemen......we moeten echter niet bedroefd zijn dat hij er niet meer is, maar moeten uitermate dankbaar zijn dat hij er was.

Dirk Thielens
25 januari 2019 - 13:57

Dank U.
Dankzij U kunnen wij allen ons levenseinde op een iets humanere manier zelf invullen.

Anne Velghe
25 januari 2019 - 13:47

Ook al is het reeds 40 jaar geleden, toch blijven de lessen Wijsbegeerte die ik op maandagmorgen aan de (R)UG in de Faculteit van de Wetenschappen heb gekregen van Prof. Vermeersch een mooie herinnering. Een man met een wijze en klare kijk op de wereld! Dank U voor die fijne momenten en de heldere blik waarmee u ons hebt leren kijken naar het leven en de wereld. Mijn oprecht medeleven aan de familie.

Rene Van Havere
25 januari 2019 - 13:42

Afscheid van een uiterst scherpzinnig en tegelijk innemend , intelligent en erudiet man, met een immense maatschappelijke invloed op Vlaanderen en dus evenzeer op mezelf . Mijn medeleven aan zijn echtgenote en familie.

Filip Vanthuyne
25 januari 2019 - 13:39

Met het overlijden van prof. Vermeersch verliezen we een mens met hogere graad van evolutie.
Ik was een van zijn 40.000+ studenten en hij heeft mij toen en later wezenlijk geinspireerd.
Jammer dat hij er niet meer is.

Marc Van der Cruyssen
25 januari 2019 - 13:30

Diep bedroefd dat de professor er niet meer is, een exemplarische mens.

Jacques Gâté
25 januari 2019 - 13:03

Zonder Etienne Vermeersch zou mijn denkwereld er heel anders uitzien.
Ik koester de herinnering aan de Grote Drie van de Letteren en Wijsbegeerte aan de RUG in 1966: Etienne Vermeersch, Léo Apostel en Jaap Kruithof.
Hun invloed laat zich nog steeds gelden: ik herken hun gedachtengoed bij mijn kinderen en kleinkinderen.
Etienne, Léo en Jaap: jullie waren mijn zingevers.

André Hardewyn
25 januari 2019 - 12:56

Wij kiezen niet wanneer we geboren worden. Maar als we toevalligerwijze in hetzelfde tijdsgewricht getuige mogen zijn van een inspirerend en grensverleggend iemand als prof. dr. Etienne vermeersch, dan is dat een bijzonder voorrecht.

ronny de clercq
25 januari 2019 - 12:39

Ik kon mij altijd bijzonder goed vinden in de conclusies waar Etienne toe kwam, na vrij en wijs beraad.
Mijn eerste punt waar ik altijd op hamer, is dat we met een gigantische overbevolking zitten en dat krimp van de wereldbevolking de kern van elke oplossing van ecologische en economische problemen moet zijn !

Yves Van den Abbeele
25 januari 2019 - 12:32

Dank je voor al je ideeën, meningen en opvattingen. Zij zijn het zaad geweest voor inspiratie voor velen, ook deel geworden van mijn denken. Ik kan alleen maar hopen dat ze blijvend inspirerend werken naar toekomstige generaties.

Monique Hebbelinck
25 januari 2019 - 12:29

Met mijn oprechte deelneming.
Ik zal hem missen, hij was voor mij een groot voorbeeld.

paul van eerdewegh
25 januari 2019 - 12:29

wij verliezen een wijs rechtschapen mens..te weinig naar geluisterd.....
ik zal zijn visie op onze maatschappij blijven ondersteunen-verspreiden !!
daar ga ik voor !! ter zijner nagedachtenis...............

eric lobos
25 januari 2019 - 12:12

Je was een voorbeeld hoe het zou moeten zijn.Oneindig dank voor je inspiratie.Slaapwel...

Hendrik Van Walleghem
25 januari 2019 - 11:55

Je hebt je deel gedaan, waarvoor dank. De wereld gaat u missen. Mijn deelneming .

Jacques Mertens
25 januari 2019 - 11:45

"Natuurlijk moeten wij mensen, met welke handicap ook, maximaal helpen". Wat een mooie gedachte van eerbied en inzet. Op dit stuk was prof. Vermeersch een voorbeeld voor iedereen. Deelneming in rouw en verdriet.

Vijaya Shintre-Bhagwat
25 januari 2019 - 11:40

Ik heb u altijd bewonderd. U was kritisch, u was helder, u was doordenker die niet bang was om uw mening te uiten.
Ik hope dat uw gedachtengoed altijd zal blijven leven. Van harte mijn laatste groet.

sigrid spruyt
25 januari 2019 - 11:17

Etienne maakte van de rede een passie, aan Spinoza getrouw.
'Niet spotten, niet betreuren, niet verafschuwen, maar begrijpen.'
Hij heeft zijn uiterste best gedaan om het helder te zien, een nobel streven.
Iedereen krijgt een fragment, niemand krijgt de film.
Etienne was de familie Van den Enden, mijn familie langs moederskant, nabij, ook op de vele momenten van afscheid. Ik wens de zijne sterkte bij dit afscheid van hem.
De doden zijn altijd bij ons, maar op een onmetelijke afstand.

Guido HEREMANS
25 januari 2019 - 11:11

Een Relationele Database in een menselijk brein is niet meer. Ad hoc zocht ik hem op op you tube om naar hem te luisteren om dan ook zelf na te denken….. Hij bracht mij veel intellectueel added value in een gepolariseerde gemeenschap. Door hem begreep ik beter. Dank U Mr. Vermeersch!

Frederic Beuckelaers
25 januari 2019 - 11:05

Heel graag had ik U opnieuw ontmoet in de hoop op een zinnige reactie op mijn gedacht dat apocalyptische pest van 1347-1350 Europa heeft gebracht in een wereld waar zondigen maatschappelijk hard werd aangepakt en men goed moest leven, en anderzijds een aantal mensen is doen gaan zoeken naar een andere wereld en dat nog is gelukt ook dankzij onder andere de geologie die voor het ontstaan van onze planeet een andere uitleg heeft gegeven dan het scheppingsverhaal, waardoor sommige mensen zich eindelijk vrij voelden van alle betutteling omdat de betuttelaars geen poot meer hadden om op te staan, en voor andere het niet bestaan van de schepping, aanleiding was om een communistische of socialistische samenleving op te richten. Wat een boeiend verhaal is dat geweest dat aanpakken van zondaars en hoe we ervan af zijn gekomen. Geachte Professor, dank U voor alles, en U mag gerust zijn, de gedachtenuitwisseling zal verder gaan, en ik zal altijd aan U blijven denken met dank. En ik zal U missen, samen het heel velen. Maar U mag gaan.

Claudien Finoulst
25 januari 2019 - 11:03

Sterkte aan vrienden en familie!
Ik ga deze goedhartige en wijze mens missen.
Dank om je kennis te hebben doorgegeven Etienne ❤