Etienne Vermeersch
foto © Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was emeritus professor of philosophy at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
A renowned Belgian moral philosopher and classical philologist, he was one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. 
He served five years as a Jesuit priest, broke with his faith at age twenty-five, and later became an atheist and naturalist. 
He was also one of the leading skeptics in Europe.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
Geert Stichelbaut
26 januari 2019 - 12:17

Een rationalist en humanist zoals er maar al te weinig zijn. We zullen hem missen.

Kathleen Verhavert
26 januari 2019 - 12:08

In 1982 kreeg ik, als eerstejaarsstudente wiskunde, wijsbegeerte van professor Vermeersch. Dat was toen een semestervak. Het examen ging door op een zaterdag in februari, in een koud auditorium aan de Ledeganck, 's morgens multiple choice, 's namiddags open vragen. Na 36 jaar staat het nog in mijn geheugen gegrift.
Nadien volgde ik met veel belangstelling zijn artikels in de krant, zijn gesprekken op TV. Zijn standpunten, steeds onderbouwd met heldere argumenten, zijn duidelijke schrijfstijl, ik zal ze missen...
Met de grootste waardering voor een groots filosoof,
Kathleen

Andy Schils
26 januari 2019 - 12:04

Etienne, diep respect voor je. Je was een geweldige man!

Anne Van Outryve
26 januari 2019 - 11:58

Altijd opgekeken naar deze man!

Mathieu Vancanneyt
26 januari 2019 - 11:52

Innige deelneming

Ann Vandenberghe
26 januari 2019 - 11:49

Mijn oprechte deelneming. Een groot en uitdagend denker heeft deze wereld verlaten... . “Ik sterf dankzij mijn levenswerk”, beklijvende woorden. Maar evenzeer leeft hij verder dankzij zijn levenswerk.

Wim De Saeytyd
26 januari 2019 - 11:47

Vele jaren heb ik Etienne gevolgd via verschillende media. Het was steeds een plezier om naar hem te luisteren en het was een verrijking voor mijn ganse leven. Dank je Etienne!

Jos Vandebroeck
26 januari 2019 - 11:44

Wij wensen de familie en vrienden heel veel kracht toe. Prof Vermeersch zal voor onze Vlaamse gemeenschap een baken van licht blijven en een intens warm gevoel geven als wij aan hem denken.

Guy Bottu
26 januari 2019 - 11:43

Oprechte deelneming aan familie en vrienden.
Bedankt professor voor de vele heldere "ontmoetingen"!

An De Wachter
26 januari 2019 - 11:43

Op meerdere momenten was hij een inspiratie . Straffe meneer. Hij laat mooie momenten na. Sterkte aan familie en vrienden .

Marc ghijsels
26 januari 2019 - 11:41

Een vrij mens denkt aan niets minder dan aan de dood.

Hilde Pexsters
26 januari 2019 - 11:30

Innige deelneming aan de familie en vrienden,
dankbaar voor zijn engagement, helderheid, humor, inspiratie en kracht, waarmee hij zoveel wijsheid gedeeld heeft.

Ruth Beretta
26 januari 2019 - 11:26

Enkele jaren geleden kwam ik u nog eens tegen op de boekenbeurs en maakte ik de groeten over van Gerard Beretta, hij werd verzorgd in een rusthuis voor dementerenden. U was heel blij nog iets te horen van uw oude kennissen. Hij stierf ondertussen. Vroeger meer dan 20 jaar geleden zagen we u soms bij ons thuis op bezoek, mijn moeder Sabine Schatteman was een studiegenote uit die tijd in Gent. Ze stierf maar je moest examens afnemen op haar begrafens in januari 1996. Ze had geweldige verhalen over hoe bevlogen jullie wel waren. Op de boekenbeurs vertelde u dan weer een verhaal over mijn moeder dat ik absoluut niet kende. Grote lichten, bakens verdwijnen. Zonde. Een verlies voor ons. Rust zacht.

Wilfried Brackeva
26 januari 2019 - 11:26

Een Vlaams intellectueel monument is heengegaan. Toch dankbaar voor het "sapere aude" dat hij ons bijbracht. Oprechte deelname in de rouw van familie en vrienden.
Monica De Coninck & Wilfried Brackeva

Mark Verfaillie
26 januari 2019 - 11:21

Een groot licht is uitgedoofd. Gelukkig blijft hij verder bestaan in zijingang oeuvre die van onschatbare waarde is . Grazie Mille

Wendy Dresen
26 januari 2019 - 11:15

Een groot verlies voor de wereld. Ik wens zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte!

René Cypers
26 januari 2019 - 10:58

Medeleven van een aanhanger,voor mij was Etienne Vermeersch een religieus humanist, voor hemzelf en velen eerder een seculier humanist.
Blijvend indachtig

Marie-Paule Van Hove
26 januari 2019 - 10:54

Een wijs , innemend en bescheiden mens is van ons heengegaan.
Rust in vrede Mr. Vermeersch 💐

Hans Van Eeckhout
26 januari 2019 - 10:54

Een hele grote meneer.
Ik was het niet altijd met hem eens. Zijn mening interesseerde mij echter ALTIJD.
R.I.P.

Luckie Delacroix
26 januari 2019 - 10:47

Gecondoleerd met dit verlies. De wereld is een briljant man verloren

Jeroen Vanpaemel
26 januari 2019 - 10:46

Mijn innige deelneming aan u groot man!
U bent voor mij een inspiratie en het grote gelijk.
U ogen spreken boekdelen en u sprak met u hart en dat is gegrond!
Ster aan de hemel!

Mireille Ponet
26 januari 2019 - 10:46

U hebt een steen verlegd in onze rivier op aarde.
Ik weet dat u nooit zal zijn vergeten,
U leverde 't bewijs van uw bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
Het water nooit dezelfde weg zal gaan.
(naar 'De steen' - Bram Vermeulen)
Prof. Etienne Vermeersch, dank voor uw wijsheid en visies die aanzetten 'tot over de horizon te kijken' zoals Dirk Verhofstadt verwoordde in zijn inleiding tot zijn boek 'Een gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid.'

Dianne Nuyts
26 januari 2019 - 10:45

Dank voor uw wijsheid en heldere inzichten, professor.

jeff mast
26 januari 2019 - 10:43

Veel sterkte aan de vrienden en familie

Ilse Meesters
26 januari 2019 - 10:39

Een groot denker, visionair en redenaar! Uw intellectuele gedachten kon u als geen ander op een heel eenvoudige, menselijke manier overbrengen, zodat het heel begrijpbaar werd voor iedereen. Wat had ik graag colleges bij u gevolgd. De vele werken van u zijn een schat van gedachtengoed voor onze maatschappij, die wij allen moeten koesteren!

Daniël Van den Daele
26 januari 2019 - 10:17

Innige deelneming bij het overlijden van Etienne. Een groot mens is van ons heen gegaan maar dankzij zijn werken blijft hij voor eeuwig bij ons. Vaarwel Etienne.

Emmanuela Van Immerseels - Debaes
26 januari 2019 - 10:15

Onze samenleving verliest een grote visionaire denker met diepgaande inzichten. Bedankt Etienne Vermeersch voor alles wat u gedaan hebt,

René Verwilghen
26 januari 2019 - 10:15

Oprechte deelneming. We verliezen een groot man. Een beperking van de wereldbevolking is de eerste stap voor de klimaatverandering. Sterkte aan de familie.

Guy Cornelisz
26 januari 2019 - 10:10

Ik zal je interviews missen die mij telkens aan het denken zetten...Een groot verlies voor onze maatschappij. Mijn innige deelneming en veel sterkte aan de naaste familie.

Raymond Sneyers
26 januari 2019 - 10:06

Waar de meesten van ons niet wilden aan denken dat vertelde hij ons. Hij liet ons nadenken over het lot dat ons mensen beschoren is wanneer we verder een onbezonnen leven leiden. Zijn niet aflatende zoektocht naar de waarheid heeft onze naïviteit gekelderd en ons voor altijd wijzer gemaakt. Voor dit alles mijn oprechte dank. Verder betuig ik graag mijn medeleven aan de naaste familie en al diegenen die hem zullen missen.

Jan Van Looveren
26 januari 2019 - 10:02

Dank u wel voor zoveel.

Tim Bruylants
26 januari 2019 - 10:00

Een groot verlies voor de wereld... Mensen zoals Etienne hebben we echt hard nodig.
Innige deelneming.

Eric Gebruers
26 januari 2019 - 09:58

U weet het nu, u wist het al, u hebt het altijd geweten! Mijn persoonlijk respect is enorm! Al zal u het niet graag horen, rust zacht!

MIA
26 januari 2019 - 09:49

Jou taak is volbracht Vriend ,Nu zullen anderen Jou werk en inzet verder zetten

Nicole Govaerts
26 januari 2019 - 09:47

Een fijn man is heengegaan.R.I.P.

Johan Meynckens
26 januari 2019 - 09:43

U blijft kleven in m'n hart.
Innige deelneming.

monica moritz
26 januari 2019 - 09:42

Bedankt voor alles, professor. De wijze wereld zal je missen. Ik ook. Curae leves loquuntur ingentes stupent.

Eric van parys
26 januari 2019 - 09:40

Als iemand uit je leven verdwijnt die je gevoelens, denken en manier van leven verwoordt dan verlies je een stuk van jezelf. Mijn innige deelneming!

Danny loots
26 januari 2019 - 09:30

Veel sterkte aan de familie
Een groot verlies,voor Belgie.
Zuiver als water,drinkbaar,en nodig in de wereld.
Groeten uit de woestijn.
Danny

Redgy Vanbiervliet
26 januari 2019 - 09:30

Een groot man is niet meer , hij heeft ons zijn wijsheid geschonken en daarvoor zijn we hem dankbaar.

paul maenhout
26 januari 2019 - 09:27

Een enorme klap voor het gezond verstand en de rede. Een spreekwoord zegt "iedere ouderling die sterft is een bibliotheek die afbrandt", in dit geval zou dit beter zijn : "the British library die afbrandt".

Claude Nijs
26 januari 2019 - 09:23

Een uitzonderlijk mens is niet meer,
bij leven reeds collectief Vlaams erfgoed,
na zijn heengaan hopelijk voor de eeuwigheid.
Als geen ander ook een mens tussen de mensen,
warm, die mensen beroerde.
Sterkte aan hen die door zijn gemis worden getroffen.

Bart Haers
26 januari 2019 - 09:22

Met de jaren werd duidelijker dat professor Vermeersch niet met de stroom meedreef en al heb ik me wel eens geërgerd, vaak lag dat daaraan dat mensen en zeker journalisten, gastvrouwen en -heren hem wel zeer beaat bejegenden. Het moet gezegd dat hij niet altijd graag inging op vragen die alles van een gepasseerd station hadden. Zijn verdiensten roepen nog altijd bewondering op, al was hij de laatste om eenstemmigheid af te dwingen. Zo wees hij, voor mij toch, de weg naar de complexiteit der dingen en hoe daarmee om te gaan.

Thierry Lauwers
26 januari 2019 - 09:21

Een wijs man is heen gegaan. Mijn medeleven met de familie

Georges Cannoot
26 januari 2019 - 09:16

Mijn deelneming aan de familie.
Mijn gedachten gaan uit naar een eenvoudig man met heel veel gezond verstand. Mijn respect voor deze man was en zal altijd blijven . Sterkte aan de familie.

Danny Lowet
26 januari 2019 - 09:11

Oprechte deelneming. Deze man blijft in mijn gedachten gegrift. Eerlijk en moedig. Wijs en rustig. Gelukkig laat hij zoveel tekens achter. Tot aan de overkant. Danny Lowet

erwin renders
26 januari 2019 - 09:11

Beste Etienne,
Ik heb u altijd een eerlijk, intelligent, leuk, boeiend, duidelijk, aangenaam, en nog zo veel meer positieve eigenschappen, man gevonden. Je hebt mij zoveel inzichten bijgebracht, waarvoor dank.
De wereld zou een mooiere plaats zijn/worden indien iedereen met open geest naar jouw standpunten over (wereld)problemen zou luisteren. Ik ben er alleszins een beter mens door geworden.
Je gaat ongelofelijk gemist worden.
Rust in vrede.

Urbain Floorizone
26 januari 2019 - 09:10

Het verlies van Prof Vermeersch is een nationale ramp voor ons land.
Wie zal nu de bedriegers op hun plaats zetten.
Voor mij is het zeer triestig want ik verlies een confident en een buitengewone raadgever.
Presenteert mij oprechte deelneming aan Mevrouw Vermeersch.

Linda Claeys
26 januari 2019 - 09:10

Uw denken en vooral de manier waarop u uw zienswijzen helder kon overbrengen heeft de wereld veel rijker gemaakt. Ook al was ik het niet altijd volledig met u eens, u slaagde er toch in om mij te laten nadenken en begrip op te brengen voor wat ik niet kon volgen. Veel sterkte aan al wie het voorrecht heeft gehad om u van dichterbij te mogen kennen en voor u: behouden tocht, waar u ook bent (je weet maar nooit dat u -en ik- het bij het foute eind hebben)

Veerle Ornelis
26 januari 2019 - 09:08

Ik ben "fan" geworden van deze prachtige mens door zijn lessen te mogen bijwonen aan UGent. Het was steeds een verrijking je te horen debatteren of je boeken te lezen. Bedankt voor je zijn.
Veel sterkte toegewenst aan zijn naasten.
Veerle