Official website

Asielbeleid: Professor Etienne Vermeersch verdedigt kommissierapport

Artikel
Etienne Vermeersch

Als autoriteit in zijn vakgebied werd filosoof en professor emeritus van de RUG, Etienne Vermeersch, door de regering aangesproken om de advieskommissie rond het asielbeleid voor te zitten. De kommissie trachtte vooraf in het rapport enkele etische eisen te formuleren, die evenwel beperkt bleven (zie pagina hiernaast). De voornaamste prioriteit van de kommissie bleek de uitwijzing van de uitgeprocedeerde vreemdelingen en hoe dit efficiënt kan verlopen.

Interview in VETO door Bart de Schrijver en Diederik Vanden Driessche.

Commissie-Vermeersch - Vakgroep Wijsbegeerte UG Naar een monopolie op humaniteit?

H. Van den Enden, J. Braeckman, T. Claes, M. De Vlieghere, F. Mertens en W. Coolsaet

Johan Braeckman, Hugo Van den Enden, Tom Claes, Willy Coolsaet, Martin De Vlieghere en Frank Mertens betreuren de heftige aanvallen op de commissie-Vermeersch. Zij vinden dat men alleen maar bewondering kan hebben voor de praktische dossierkennis waarmee Etienne Vermeersch belangrijke progressieve aanbevelingen doet die op korte termijn concrete toepassingen kunnen hebben voor het asiel- en uitwijzingsbeleid.

Vermeersch steekt zijn nek veel verder uit dan wie veilig aan de zijlijn droomt van een betere wereld.

Naar een humane verwijderingsprocedure.

Artikel
Etienne Vermeersch
Wikimedia Commons - Refugees

De commissie ad hoc belast met de evaluatie van de instructies inzake de verwijdering van vluchtelingen is zwaar op de korrel genomen omdat ze nieuwe richtlijnen inzake de uitwijzing van vluchtelingen voorstelde en zich als 'dienstmaagden van een repressief en kortzichtig beleid' zou hebben gedragen. De critici hebben het verslag van de commissie niet goed gelezen.

Etienne Vermeersch: veertig jaar rechtlijnig denken

Artikel
Ludo Abicht

‘Mensen die slapen, trekken zich terug in hun eigen wereld; mensen die wakker zijn leven in een gemeenschappelijke wereld.’ (Heraclitus, Spreuk 15) Met dit motto opent de filosoof en ethicus Etienne Vermeersch aan het begin van zijn emeritaat de verzameling essays die een overzicht bieden van zijn denken sinds het begin van de jaren zestig. Hij had evengoed Spreuk 19 kunnen gebruiken: ‘Tenzij je het onverwachte verwacht, zal je de waarheid nooit vinden, want ze is moeilijk om te ontdekken en moeilijk om te grijpen.’

Over wetenschap, politiek en onwetendheid

Etienne Vermeersch

 'Eén van de bepalingen in het wetsontwerp-Colla is een aanval op het wezenlijkste dat ons nog van de Verlichting rest'.

Begin november publiceerden negentien wetenschappers en wijsgeren een kritiek op het wetsontwerp inzake de alternatieve geneeswijzen van minister van Volksgezondheid Marcel Colla. Op 19 november werd dit stuk in De Morgen aangevallen door Serge Gutwirth (G) en Koen Raes (R). Dit artikel kan ik niet zomaar laten voorbijgaan. Meerdere mensen van de "negentien" ken ik persoonlijk en ik weet goed dat hun wetenschap hen nooit belet heeft zich in het maatschappelijk gebeuren te engageren. Dat men zulke mensen meent te moeten herinneren aan Hiroshima en "dokter" Mengele, gaat mij te ver. Verder heeft men het over positivistische zelfgenoegzaamheid en over het aanmatigende beeld van de wetenschap, daar waar de "negentien" duidelijk stellen: "Wetenschap is een proces van vallen en opstaan, waarbij dwalingen en misleidingen uiteraard voorkomen. Geen enkele instelling of groep van geleerden heeft daarbij de waarheid in pacht". Wie enige notie heeft van wetenschapsgeschiedenis beseft dat wetenschappers individueel of in groepsverband door allerlei factoren worden beïnvloed, maar ook dat een groeiende consensus van specialisten op lange termijn het belangrijkste criterium van betrouwbaarheid is dat deze wereld kent. De simplificerende uitspraken van G en R kunnen daar niets aan veranderen; maar over al die zaken gaat het hier niet.

Van Antigone tot Dolly

Boek
Van Antigone tot Dolly door Etienne Vermeersch

Bespreking in De Standaard van 25 september 1997, door Kris Deschouwer.

Het zeer nakende academisch afscheid van professor Etienne Vermeersch vormde het uitgelezen moment om zijn beste essays te bundelen. Die zijn ook voor een breder publiek interessant, want de filosoof was nooit te beroerd om zijn gefundeerde mening over hete maatschappelijke hangijzers te geven.

THE LOURDES EFFECT (English)

The number of fatal accidents to and from Lourdes in France is higher than the 67 so-called miracles, which in 2005 are only recognized by the Vatican.

Etienne Vermeersch

 

THE LOURDES EFFECT 

The skeptical interpretation of The Lourdes Effect concept was first elaborated upon by the Belgian philosopher of science and skeptic Etienne Vermeersch (1934-2019). Vermeersch uses the term in an ironic way to refer - apparently paradoxically - to a non-existent effect, namely the paranormal or miraculous as a supposed supernatural effect for which there is in fact just as much a naturalistic explanation (see also Ockham's razor). There are no clear concepts, verifiable observations and conclusive evidence in stories that suffer from what Vermeersch calls The Lourdes Effect. With the term he points to the problem of verification and falsification of so-called miracles of Lourdes, as well as the tendency of the believer to immunize himself by making vague or ambiguous and thus unverifiable claims before objective researchers: the existing testimonies about alleged miracles are often accompanied by vague observations or unverifiable personal anecdotes that are not based on scientific evidence.

Since the late 1960s, Vermeersch has profiled himself as a skeptic, both in the media and at the universities, where he lectures or debates the subject. He describes this as follows: 'Finally, it is worth noting that one can question strange stories characterized by what I like to call The Lourdes Effect...No one has ever gone to Lourdes without an arm and returned with an arm. The Lourdes Effect is that some 'forces' seem to have a kind of reluctance to manifest themselves in a completely unambiguous way. If the miraculous power of Lourdes really exists, there is no reason to think that it would be more difficult for Mary or for God to mend a severed arm than to heal a (hysterical?) paralysis or blindness. Also the observations and photos of eg. the "Loch Ness Monster", the "Abominable Snowman" (Yeti), and UFOs seem to lose fidelity and sharpness to a similar effect.'

Skeptics also link the concept to the selective critical thinking of some believers, better known as cherry picking : the 'hits' are remembered the 'misses' are ignored. Vermeersch noted, for example, that the number of fatal accidents to and from Lourdes in France is higher than the 67 so-called miracles, which in 2005 are only recognized by the Vatican. The criticism of the (alleged) miracles of Lourdes is probably as old as the pilgrimages themselves, but the critical angle has never been brought forward in such a systematic way as by Vermeersch.

A very early example of what Etienne Vermeersch will later define and elaborate can be found in Le Jardin d'Epicure by the French writer and Nobel laureate Anatole France (1894), albeit not yet under the term Lourdes Effect: All those canes, braces and crutches, and not a single glass eye, wooden leg, or toupee! A critical elaboration of the Lourdes argument can be found in the work 'Soul Searching' (US edition: 'Leaps of Faith') by the renowned psychologist Nicholas Humphrey from 1995. Humphrey calls it the Argument from Unwarranted Design and applies it mainly to the vague claims from parapsychology and Intelligent Design. The world-renowned skeptic and magician James Randi uses the term Lourdes Effect in the wake of and in the same sense as Etienne Vermeersch, as does Belgian columnist Hugo Camps.

HET LOURDES-EFFECT (Nederlands)

Etienne Vermeersch

HET LOURDES-EFFECT

De term Lourdes-effect (in een sceptische context) is bedacht door de Belgische wetenschapsfilosoof en scepticus Etienne Vermeersch. Het Lourdes-effect bestaat hierin dat sommige 'krachten' een soort huiver schijnen te hebben om zich op een volstrekt ondubbelzinnige manier te manifesteren. Wanneer de miraculeuze kracht van Lourdes echt bestaat dan is er geen enkele reden om te denken dat het voor de Heilige Maagd of voor God moeilijker zou zijn een afgerukte arm te herstellen dan een (hysterische?) verlamming of blindheid te genezen. Ook de waarnemingen en foto's van bijvoorbeeld het Monster van Loch Ness, UFO's en de Afschuwelijke Sneeuwman (Yeti) lijken door een vergelijkbaar effect aan betrouwbaarheid en scherpte in te boeten. 

Vermeersch gebruikt deze term om de selectieve, ontransparante en onkritische benadering van miracelen te doorprikken.

Sceptici zoals Vermeersch wijzen er ook op dat het aantal dodelijke ongevallen die zich voordoen op de weg van en naar Lourdes aanzienlijk hoger ligt dan de 67 vermeende wonderen door gebedsgenezing die in 2005 door het Vaticaan erkend werden.

Wetenschappelijke apriori's tegenover het paranormale*

*Alhoewel er heel weinig kans is dat een diepgaande aantasting van het kerngebied van de wetenschappen zich nog zal voordoen, kan men niet volledig uitsluiten dat we ons op dit punt zouden vergissen. Daarom en ook wegens het feit dat zoveel mensen in het paranormale geloven, lijkt het nuttig dat een aantal onderzoekers ook op het empirische en het experimentele vlak de beweringen over het paranormale blijven controleren.

Prof. Etienne Vermeersch

 

Wetenschappelijke apriori's* tegenover het paranormale

In hetgeen volgt pogen we duidelijk te maken waarom het voor iemand met een rationele, wetenschappelijke instelling moeilijk valt om berichten over waarnemingen betreffende paranormale fenomenen voor waar aan te nemen.

 

Etienne Vermeersch

Legalisering van Abortus - Etienne Vermeersch

Boek

(*) Legalisering van Abortus. Bedenkingen bij de discussies in de Senaatscommissie, Mededelingen van het Centrum voor Milieufilosofie en Bio-ethiek aan de RUG, 1989, 32 pp..

De ogen van de panda - een milieufilosofisch essay

Boek
De ogen van de panda - een milieufilosofisch essay door Etienne Vermeersch

In de loop van de jaren tachtig ging Etienne Vermeersch op zoek naar de essentie van het ecologisch probleem. Hoe is het ontstaan, hoe komen we tot een oplossing en welke milieu-ethiek is daarvoor nodig? In 1988 publiceerde hij de bestseller De ogen van de panda – Een milieufilosofisch essay.

Rouwregister

Body

Etienne Vermeersch
 

foto  Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was Professor of Philosophy and Bioethics at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
He became a renowned Belgian Moral philosopher as a founding father of the abortion and euthanasia laws in Belgium. 
He served five years as a Jesuit (1953-1958). From 1959 he started his studies Philosophy while finishing his last two years Classical Philology at the University Ghent. He broke with his faith after his first year Philosophy and became an atheist and naturalist. During the 1990s Etienne Vermeersch became a huge influential Intellectual in Flanders, and as the chairman of the Belgian National Advisory Committee on Bioethics the leading Bioethicist in Belgium, years before euthanasia was legalized in 2002.
He was also one of the leading skeptics in The Low Countries.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
paul van eerdewegh
25 januari 2019 - 12:29

wij verliezen een wijs rechtschapen mens..te weinig naar geluisterd.....
ik zal zijn visie op onze maatschappij blijven ondersteunen-verspreiden !!
daar ga ik voor !! ter zijner nagedachtenis...............

eric lobos
25 januari 2019 - 12:12

Je was een voorbeeld hoe het zou moeten zijn.Oneindig dank voor je inspiratie.Slaapwel...

Hendrik Van Walleghem
25 januari 2019 - 11:55

Je hebt je deel gedaan, waarvoor dank. De wereld gaat u missen. Mijn deelneming .

Jacques Mertens
25 januari 2019 - 11:45

"Natuurlijk moeten wij mensen, met welke handicap ook, maximaal helpen". Wat een mooie gedachte van eerbied en inzet. Op dit stuk was prof. Vermeersch een voorbeeld voor iedereen. Deelneming in rouw en verdriet.

Vijaya Shintre-Bhagwat
25 januari 2019 - 11:40

Ik heb u altijd bewonderd. U was kritisch, u was helder, u was doordenker die niet bang was om uw mening te uiten.
Ik hope dat uw gedachtengoed altijd zal blijven leven. Van harte mijn laatste groet.

sigrid spruyt
25 januari 2019 - 11:17

Etienne maakte van de rede een passie, aan Spinoza getrouw.
'Niet spotten, niet betreuren, niet verafschuwen, maar begrijpen.'
Hij heeft zijn uiterste best gedaan om het helder te zien, een nobel streven.
Iedereen krijgt een fragment, niemand krijgt de film.
Etienne was de familie Van den Enden, mijn familie langs moederskant, nabij, ook op de vele momenten van afscheid. Ik wens de zijne sterkte bij dit afscheid van hem.
De doden zijn altijd bij ons, maar op een onmetelijke afstand.

Guido HEREMANS
25 januari 2019 - 11:11

Een Relationele Database in een menselijk brein is niet meer. Ad hoc zocht ik hem op op you tube om naar hem te luisteren om dan ook zelf na te denken….. Hij bracht mij veel intellectueel added value in een gepolariseerde gemeenschap. Door hem begreep ik beter. Dank U Mr. Vermeersch!

Frederic Beuckelaers
25 januari 2019 - 11:05

Heel graag had ik U opnieuw ontmoet in de hoop op een zinnige reactie op mijn gedacht dat apocalyptische pest van 1347-1350 Europa heeft gebracht in een wereld waar zondigen maatschappelijk hard werd aangepakt en men goed moest leven, en anderzijds een aantal mensen is doen gaan zoeken naar een andere wereld en dat nog is gelukt ook dankzij onder andere de geologie die voor het ontstaan van onze planeet een andere uitleg heeft gegeven dan het scheppingsverhaal, waardoor sommige mensen zich eindelijk vrij voelden van alle betutteling omdat de betuttelaars geen poot meer hadden om op te staan, en voor andere het niet bestaan van de schepping, aanleiding was om een communistische of socialistische samenleving op te richten. Wat een boeiend verhaal is dat geweest dat aanpakken van zondaars en hoe we ervan af zijn gekomen. Geachte Professor, dank U voor alles, en U mag gerust zijn, de gedachtenuitwisseling zal verder gaan, en ik zal altijd aan U blijven denken met dank. En ik zal U missen, samen het heel velen. Maar U mag gaan.

Claudien Finoulst
25 januari 2019 - 11:03

Sterkte aan vrienden en familie!
Ik ga deze goedhartige en wijze mens missen.
Dank om je kennis te hebben doorgegeven Etienne ❤

Talal Hamchou
25 januari 2019 - 11:02

In 1999 kwam ik in Belgie studeren, Ik was een conservatieve opgevoed jongetje uit Syrie met een eenzijdig wereldbeeld. Mensen zoals Professor Vermeersch hebben een rol in het verbreding van mijn wereldbeeld gespeeld. Ik prijs mij gelukkig uw, geschreven en gesproken, gedachten kan lezen, beluisteren.
Professor , Ik dank u, door u kon ik mijn hoofd gebruiken en zich verlossen van onlogische gedachten.
Ik woon niet meer in Belgie, toch u gaat in mijn gedachten blijven.

Alexander F. van Biezen
25 januari 2019 - 10:57

Een groot denker is van ons heengegaan.

Gery Vermaut
25 januari 2019 - 10:45

Prof. E. Vermeersch was voor mij als geneesheer een wegwijzer en een lichtend voorbeeld als moraalfilosoof, met als motto “Onderzoek alles, onthou het goede”.

Gery Vermaut
25 januari 2019 - 10:36

Prof. E. Vermeersch was voor mij als geneesheer een wegwijzer en een lichtend voorbeeld als moraalfilosoof, met als motto “Onderzoek alles, onthou het goede”.

Gery Vermaut
25 januari 2019 - 10:35

Prof. E. Vermeersch was voor mij als geneesheer een wegwijzer en een lichtend voorbeeld als moraalfilosoof, met als motto “Onderzoek alles, onthou het goede”.

Alain Kestens
25 januari 2019 - 10:27

Innige deelneming aan familie en vrienden.Vonden wij iemand die recht door zee ging en vooral zijn opvattingen over religie wat iemand anders niet durfde te zeggen op tv. Mopje over God hebben we verschillende malen bekeken.We zullen je uitspraken en debatten missen Etienne.

Philippe Corneillie
25 januari 2019 - 10:24

Mijn oprechte deelneming aan familie en vrienden. Hij was een voorbeeld voor mij en velen.

Dominic Couscheir
25 januari 2019 - 10:22

ik heb helaas nooit het genoegen gehad om u te mogen ontmoeten, u die objectiviteit en waardigheid hoog in het vaandel droeg en tegelijk steeds luisterbereid was om tot een goede dialoog te komen. Voor velen sprak u de waarheid, onverbloemd en met de juiste argumenten, ook al was u het vaak oneens met uw gesprekspartner.
Sapere aude, daar was u de verpersoonlijking van. De rede, die vaak de vijand was van het (bij)geloof), zodat we als samenleving niet verder afschuiven naar een tijd van kritiekloos aanvaarden. U leerde me boeken lezen, naar muziek luisteren en geschiedenis studeren. Een echte bron van inspiratie, dat was u.
Een héél grote meneer, voor heel veel mensen.

Marijke Moors
25 januari 2019 - 10:04

Een bijzonder groot verlies, dit heengaan van deze nobele mens.
Oprechte deelneming aan zijn echtgenote en allen die hem nabij waren.
Marijke.

Maude Michils
25 januari 2019 - 09:58

20 jaar geleden maakte ik kennis met "De ogen van de panda". De klimaatproblemen die nu smeken om een oplossing, werden daar toen al in aangekaart. Merci om mijn ogen te openen.

Myriam Van Oost
25 januari 2019 - 09:49

Diep getroffen door het heengaan van een groot denker en een 'goede' filosoof.

René De Wilde
25 januari 2019 - 09:45

Moeilijk onder woorden te brengen wat het verlies van HET filosofische lichtpunt van Vlaanderen/Belgie teweeg brengt. Zijn raadgevingen, citaten, kritische beoordelingen zullen ontzaglijk gemist worden.....

Seghers Bart
25 januari 2019 - 09:45

Mr. Vermeersch,
Was een prachtig mens en subliem denker. Dank hiervoor.

Christina Schrijvers
25 januari 2019 - 09:41

Mijn innige deelneming aan Mevrouw Vermeersch,zijn familie en vrienden ,ook bij zeer eenvoudige mensen zal zijn geest blijven voortbestaan .Bedankt Professor voor al wat je betekend hebt !

Lydia Oosterlynck
25 januari 2019 - 09:39

Een groot man, gestorven op de manier die hij zelf wilde en mede dank zij hem ook kon in Belgie. Spijtig dat er zo weinig mensen durven spreken over wat hij terecht als de grootste bedreiging voor ons milieu beschouwde, de overbevolking. Hopelijk heeft een van zijn vele studenten de moed die hij had.

Joris Raeymaekers
25 januari 2019 - 09:33

Mijn overleden vrouw en ik zijn Etienne Vermeersch heel dankbaar voor zijn invloed op de euthanasiewetgeving. Dank zij Etienne heeft mijn vrouw, die Alzheimerpatiënt was, een waardig levenseinde gekregen. Hij had ook een kolossaal geheugen voor mensen, ook bij sporadische ontmoetingen. Vlaanderen zal hem missen.

Robin Koyen
25 januari 2019 - 09:29

Etienne Vermeersch leerde me kritisch denken en verwoorde wat een ander niet kan uitleggen.
Bedankt, U wordt gemist.

martine marant
25 januari 2019 - 09:23

Wat heeft u me slimme inzichten geboden. Dingen waar ik op verder bouw. Dank om uw wijsheid te delen.

karin roelants
25 januari 2019 - 09:21

bewonderingswaardige persoon in al zijn eenvoud ..... immens respect voor zijn keuze

georges declercq
25 januari 2019 - 09:04

Mr Vermeersch: dank om de man te zijn, de vuurtoren, in dit land, waar schijn hoogtij viert, waar normen verdwenen zijn, moraalloos! DANK

laurette nyabenda-combel
25 januari 2019 - 08:54

reeds vanaf de universiteitsbanken toen u assistent was mocht ik uw visies en gedachten stelling voor het eerst ontdekken - ze waren toen en bleven uw gehele loopbaan boeiend - het was telkenmale een uitnodiging om uw spreekbeurten bij te wonen -
u ging geen thema uit de weg, zelfs niet het meest kwetsbare, en met scherpe en snedige analyse gaf u ongezouten uw mening al druiste die soms regelrecht in tegen de 'gebruikelijke conclusies' - uw visie lokte in elk geval steeds materie tot diep nadenken en constructief debat uit -
ik dank u hiervoor en zal dit missen ...

Ingrid Van den Bossche
25 januari 2019 - 08:54

Dit is een groot verlies. Ik las u graag, hoorde u graag en bewonderde u. Nu is uw stem gedoofd. U mag nooit vergeten worden.

Marie-José Busson
25 januari 2019 - 08:48

Rust in vrede Etienne, een grote dankbaarheid en diep respect voor uw bijdrage, oprechte medeleven aan familie en vrienden.

pascal verheyden
25 januari 2019 - 08:47

Een heel groot verlies voor de mensheid die hij zo lief had ,

Pascal Verheyden

Dirk Raemdonck
25 januari 2019 - 08:23

Dank voor de inzichten die Etienne Vermeersch me heeft verschaft.

Luc Van Simaeys
25 januari 2019 - 08:00

Ik heb u niet persoonlijk gekend, maar ik vond het steeds leuk als je in een of ander tv programma uw standpunten kwam uiteenzetten. Grote bewondering voor een groot denker, voor een groot man.

carla vincent
25 januari 2019 - 07:39

Voor de generatie van gisteren,de generatie van morgen,hoop ik dat ze u nooit vergeten.U was bijzonder,ik heb u eens ontmoet en mijn ontzag werd alleen maar groter.Het ga je goed Etienne.

Pieter Hugo Pelgrims
25 januari 2019 - 07:27

En persoon voor wie ik een immense respect had is heengegaan.

Karel De Troch
25 januari 2019 - 07:12

Vlaams debat is een stuk armer geworden.

Sigrid Vanderbeken
25 januari 2019 - 07:11

Ook mijn kritische geest versterkte Etienne Vermeersch!!
Als studente moraalfilosofie, een paar decennia geleden, maar vooral als mens vandaag kan niemand minder dan u ons “onnoemelijk” blijvend ethische betekenis geven.
Het ga je goed, Etienne ...

Johan Van Autrijve
25 januari 2019 - 07:07

Een zeer bewogen maatschappelijk en kritisch maar gefundeerd denker
steeds met respect voor de medemens en maatschappij
Zijn aangename en warme debatten waren steeds inspirerend en boeiend
Ik zal hem missen
Mijn oprechte deelneming aan zijn vrouw, familie en naaste vrienden

Jenny Vanderhoeght
25 januari 2019 - 07:04

We verloren met hem een groot denker en diep menselijk man.
Hij paste tot op het einde zijn eigen diepe overtuiging toe.

freddy buggenhout
25 januari 2019 - 06:38

Moge je voor eeuwig blijven bestaan door je geest, ideeën en konsekwente levenswijze.

Karel Maene
25 januari 2019 - 05:44

Mijn oprechte deelneming aan familie en vrienden.

Marie-Chantal Bekaert
25 januari 2019 - 02:58

Mooie herinneringen aan een oprecht en intelligent filosoof. Oprechte deelneming.

Vandromme Dimitri
25 januari 2019 - 02:52

Ben er trots op les van hem te hebben gekregen. Veel moed en steun in deze beproevende dagen voor zijn naasten.
D. Vandromme

A.S.C. Becqué
25 januari 2019 - 02:39

Professor het ga je goed waar je ook bent, ik heb zeer veel respect voor uw visie.
Agnès Becqué

Jan Vanderlinde
25 januari 2019 - 02:29

Wat een eruditie! En wat een zielenadel! "Ich höre auf zu leben; aber ich habe gelebt. So leb auch du, mein Freund, gern und mit Lust!". Dank voor alles.

Ingmar neyt
25 januari 2019 - 02:01

Je legde moeilijke thema’s uit op een duidelijke manier ...weinigen gegeven....en belangrijk in deze tijden van smalltalk

suzanne van poucke
25 januari 2019 - 01:46

Reeds lang geleden ( RUG 1975)bewonderde ik professor Vermeersch om zijn ongelooflijke eruditie , die ons deed beseffen hoe pover onze studentenkennis en ons redeneren toen wel was. Dankzij zijn heldere colleges leerden we echt kritisch denken en argumenteren. En al de jaren nadien ben ik dankbaar gebleven voor de gepassioneerde rationaliteit waarmee deze grote meneer de belangrijke maatschappelijke kwesties kon duiden en de moed waarmee hij zich ervoor engageerde, tegen alle dogmatische dwaasheden van deze wereld in .

Fiona De Hondt
25 januari 2019 - 01:39

Een groot man is gestorven. Eén der titanen.
In plaats van verdriet overweegt dankbaarheid. Dankbaarheid voor de kennis en goedheid van deze uitzonderlijke man. Het grootste goed van de mens is vrijheid en Prof . Dr. Vermeersch is erin geslaagd onze vrijheid van denken, handelen én sterven te vergroten. De wereld is een betere plek dankzij U.
Dank voor alles.