Official website

Euthanasiedebat vraagt om waarachtigheid

Etienne Vermeersch

In de Mechelse catechismus stond een uitspraak die me als kind intrigeerde: er bestaan ,,zonden tegen de Heilige Geest'', waarvoor men nooit vergiffenis kan bekomen. Een ervan is in mijn geheugen gegrift: ,,de 'welgekende' waarheid bestrijden''. We kunnen ons allemaal vergissen, maar dat sommigen beweringen uiten waarvan ze pertinent weten dat ze onwaar zijn, slaat mij nog altijd met verstomming.

Een noodzakelijk debat, filosoferen over de affaire-Guggenheimer

Etienne Vermeersch

In november 1999 laat een rechter de satirische roman "Uitgeverij Guggenheimer" van Herman Brusselmans uit de handel nemen na klacht van ontwerpster Ann Demeulemeester, die samen met vele andere bekende Vlamingen in het boek figureerde. De uitspraak ten gronde op 21 december 2000 bepaalde dat de roman terug verkocht mocht worden. Herman Brusselmans werd veroordeeld tot het betalen van 100.000 BEF schadevergoeding.

Asielbeleid: Professor Etienne Vermeersch verdedigt kommissierapport

Artikel
Etienne Vermeersch

Als autoriteit in zijn vakgebied werd filosoof en professor emeritus van de RUG, Etienne Vermeersch, door de regering aangesproken om de advieskommissie rond het asielbeleid voor te zitten. De kommissie trachtte vooraf in het rapport enkele etische eisen te formuleren, die evenwel beperkt bleven (zie pagina hiernaast). De voornaamste prioriteit van de kommissie bleek de uitwijzing van de uitgeprocedeerde vreemdelingen en hoe dit efficiënt kan verlopen.

Interview in VETO door Bart de Schrijver en Diederik Vanden Driessche.

Naar een humane verwijderingsprocedure.

Artikel
Etienne Vermeersch
Wikimedia Commons - Refugees

De commissie ad hoc belast met de evaluatie van de instructies inzake de verwijdering van vluchtelingen is zwaar op de korrel genomen omdat ze nieuwe richtlijnen inzake de uitwijzing van vluchtelingen voorstelde en zich als 'dienstmaagden van een repressief en kortzichtig beleid' zou hebben gedragen. De critici hebben het verslag van de commissie niet goed gelezen.

Etienne Vermeersch: veertig jaar rechtlijnig denken

Artikel
Ludo Abicht

‘Mensen die slapen, trekken zich terug in hun eigen wereld; mensen die wakker zijn leven in een gemeenschappelijke wereld.’ (Heraclitus, Spreuk 15) Met dit motto opent de filosoof en ethicus Etienne Vermeersch aan het begin van zijn emeritaat de verzameling essays die een overzicht bieden van zijn denken sinds het begin van de jaren zestig. Hij had evengoed Spreuk 19 kunnen gebruiken: ‘Tenzij je het onverwachte verwacht, zal je de waarheid nooit vinden, want ze is moeilijk om te ontdekken en moeilijk om te grijpen.’

Over wetenschap, politiek en onwetendheid

Etienne Vermeersch

 'Eén van de bepalingen in het wetsontwerp-Colla is een aanval op het wezenlijkste dat ons nog van de Verlichting rest'.

Begin november publiceerden negentien wetenschappers en wijsgeren een kritiek op het wetsontwerp inzake de alternatieve geneeswijzen van minister van Volksgezondheid Marcel Colla. Op 19 november werd dit stuk in De Morgen aangevallen door Serge Gutwirth (G) en Koen Raes (R). Dit artikel kan ik niet zomaar laten voorbijgaan. Meerdere mensen van de "negentien" ken ik persoonlijk en ik weet goed dat hun wetenschap hen nooit belet heeft zich in het maatschappelijk gebeuren te engageren. Dat men zulke mensen meent te moeten herinneren aan Hiroshima en "dokter" Mengele, gaat mij te ver. Verder heeft men het over positivistische zelfgenoegzaamheid en over het aanmatigende beeld van de wetenschap, daar waar de "negentien" duidelijk stellen: "Wetenschap is een proces van vallen en opstaan, waarbij dwalingen en misleidingen uiteraard voorkomen. Geen enkele instelling of groep van geleerden heeft daarbij de waarheid in pacht". Wie enige notie heeft van wetenschapsgeschiedenis beseft dat wetenschappers individueel of in groepsverband door allerlei factoren worden beïnvloed, maar ook dat een groeiende consensus van specialisten op lange termijn het belangrijkste criterium van betrouwbaarheid is dat deze wereld kent. De simplificerende uitspraken van G en R kunnen daar niets aan veranderen; maar over al die zaken gaat het hier niet.

Van Antigone tot Dolly

Boek
Van Antigone tot Dolly door Etienne Vermeersch

Bespreking in De Standaard van 25 september 1997, door Kris Deschouwer.

Het zeer nakende academisch afscheid van professor Etienne Vermeersch vormde het uitgelezen moment om zijn beste essays te bundelen. Die zijn ook voor een breder publiek interessant, want de filosoof was nooit te beroerd om zijn gefundeerde mening over hete maatschappelijke hangijzers te geven.

Legalisering van Abortus - Etienne Vermeersch

Boek

(*) Legalisering van Abortus. Bedenkingen bij de discussies in de Senaatscommissie, Mededelingen van het Centrum voor Milieufilosofie en Bio-ethiek aan de RUG, 1989, 32 pp..

De ogen van de panda - een milieufilosofisch essay

Boek
De ogen van de panda - een milieufilosofisch essay door Etienne Vermeersch

In de loop van de jaren tachtig ging Etienne Vermeersch op zoek naar de essentie van het ecologisch probleem. Hoe is het ontstaan, hoe komen we tot een oplossing en welke milieu-ethiek is daarvoor nodig? In 1988 publiceerde hij de bestseller De ogen van de panda – Een milieufilosofisch essay.

Rouwregister

Body

Etienne Vermeersch
foto © Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was emeritus professor of philosophy at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
A renowned Belgian moral philosopher and classical philologist, he was one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. 
He served five years as a Jesuit priest, broke with his faith at age twenty-five, and later became an atheist and naturalist. 
He was also one of the leading skeptics in Europe.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
Tom Bergs
25 januari 2019 - 14:38

Bedankt professor om ons van tijd tot tijd een geweten te schoppen.
Wij hebben dat nodig. We gaan u missen.

Familie van Noord
25 januari 2019 - 14:37

Onze welgemeende deelneming aan Mevrouw Vermeersch, familie en vrienden.
Wat een groot verlies voor de mensheid. Etienne, je hebt ons allen zoveel kennis meegegeven, en mensen hun ogen open getrokken, waar we jou altijd dankbaar voor zullen zijn.
Je blijft bij ons een warm plaatsje in ons hartje behouden.

Louke (die dankzij Etienne het verhaaltje “Van Tippen” heeft leren kennen,
Alexander, Jan en Sandra van Noord ❤️

Diane Van Riet
25 januari 2019 - 14:29

Bedankt om uw visie met ons te delen. Mijn diepe medeleven aan familie en vrienden.

NorbertDe Bruyne
25 januari 2019 - 14:25

Bedankt voor je tomeloze inzet

Wouter De Raes
25 januari 2019 - 14:13

Beste professor, beste Etienne, uw overlijden betekent een groot verlies voor het maatschappelijke en intellectuele debat in Vlaanderen. Uw persoon, uw eruditie, uw rechtlijnigheid van denken en uw bijdrage aan de abortus- en euthanasiewet betekende heel veel voor mij, een van uw studenten. Veel sterkte voor uw familie en vrienden.

MIEKE Poortmans
25 januari 2019 - 14:03

Bedankt voor je inzet om euthanasie te legaliseren!
Mijn vader heeft van deze wet niet kunnen gebruik maken.
Bedankt voor wat je betekend hebt voor ieder van ons.

Katty Geltmeyer
25 januari 2019 - 14:03

Veel sterkte voor de familie en vrienden. Ik zal nooit het examen filosofie tijdens m'n eerste kandidatuur vergeten. Ik was bloednerveus voor dat examen - bang om Hegel, Kant etxc. door elkaar te husselen - en had vooraf aan mama gezegd welke vraag ik wel zou kunnen oplossen. Toen Prof. Vermeersch me zelf naar een stoel begeleidde (mondeling examen), vroeg hij me waarover ik het wilde hebben. Hij dacht, dat hij me uit m'n evenwicht bracht, voor mij leek het te mooi om waar te zijn. Uiteraard kreeg ik meer vragen dan die ene, maar naast het examen werd het een kort en fijn gesprek. Hij was een van de weinige professoren die m'n blindheid durfde te benoemen en zich ook vragen stelde als: "bent u bang voor het donker? Hoe stelt u zich het helal voor?" Andere collega-professoren meden woorden als "zien" of "kijken" en hadden het over "mijn situatie". Gelukkig deed Prof. Vermeersch dit niet. Ik zal vooral z'n eruditie en open kijk missen.

Manon Jonckheere
25 januari 2019 - 14:00

Een monumentaal voorbeeld, voor mij, een leerkracht Niet-confessionele Zedenleer. Ik houd uw woorden in leven tijdens mijn lessen. Merci, Etienne!

cabooter jean maurice
25 januari 2019 - 13:59

De professor is UNIEK.....doelbewust gebruik ik niet ''was''.....want zijn gedachtengang...aandachtspunten....meningen....moeten blijven verderleven in ieder van ons. In tegenstelling tot velen is de professor niet uit op faam, winstbejag en populariteit.....sommige politici zouden hieraan een voorbeeld mogen nemen......we moeten echter niet bedroefd zijn dat hij er niet meer is, maar moeten uitermate dankbaar zijn dat hij er was.

Dirk Thielens
25 januari 2019 - 13:57

Dank U.
Dankzij U kunnen wij allen ons levenseinde op een iets humanere manier zelf invullen.

Anne Velghe
25 januari 2019 - 13:47

Ook al is het reeds 40 jaar geleden, toch blijven de lessen Wijsbegeerte die ik op maandagmorgen aan de (R)UG in de Faculteit van de Wetenschappen heb gekregen van Prof. Vermeersch een mooie herinnering. Een man met een wijze en klare kijk op de wereld! Dank U voor die fijne momenten en de heldere blik waarmee u ons hebt leren kijken naar het leven en de wereld. Mijn oprecht medeleven aan de familie.

Rene Van Havere
25 januari 2019 - 13:42

Afscheid van een uiterst scherpzinnig en tegelijk innemend , intelligent en erudiet man, met een immense maatschappelijke invloed op Vlaanderen en dus evenzeer op mezelf . Mijn medeleven aan zijn echtgenote en familie.

Filip Vanthuyne
25 januari 2019 - 13:39

Met het overlijden van prof. Vermeersch verliezen we een mens met hogere graad van evolutie.
Ik was een van zijn 40.000+ studenten en hij heeft mij toen en later wezenlijk geinspireerd.
Jammer dat hij er niet meer is.

Marc Van der Cruyssen
25 januari 2019 - 13:30

Diep bedroefd dat de professor er niet meer is, een exemplarische mens.

Jacques Gâté
25 januari 2019 - 13:03

Zonder Etienne Vermeersch zou mijn denkwereld er heel anders uitzien.
Ik koester de herinnering aan de Grote Drie van de Letteren en Wijsbegeerte aan de RUG in 1966: Etienne Vermeersch, Léo Apostel en Jaap Kruithof.
Hun invloed laat zich nog steeds gelden: ik herken hun gedachtengoed bij mijn kinderen en kleinkinderen.
Etienne, Léo en Jaap: jullie waren mijn zingevers.

André Hardewyn
25 januari 2019 - 12:56

Wij kiezen niet wanneer we geboren worden. Maar als we toevalligerwijze in hetzelfde tijdsgewricht getuige mogen zijn van een inspirerend en grensverleggend iemand als prof. dr. Etienne vermeersch, dan is dat een bijzonder voorrecht.

ronny de clercq
25 januari 2019 - 12:39

Ik kon mij altijd bijzonder goed vinden in de conclusies waar Etienne toe kwam, na vrij en wijs beraad.
Mijn eerste punt waar ik altijd op hamer, is dat we met een gigantische overbevolking zitten en dat krimp van de wereldbevolking de kern van elke oplossing van ecologische en economische problemen moet zijn !

Yves Van den Abbeele
25 januari 2019 - 12:32

Dank je voor al je ideeën, meningen en opvattingen. Zij zijn het zaad geweest voor inspiratie voor velen, ook deel geworden van mijn denken. Ik kan alleen maar hopen dat ze blijvend inspirerend werken naar toekomstige generaties.

Monique Hebbelinck
25 januari 2019 - 12:29

Met mijn oprechte deelneming.
Ik zal hem missen, hij was voor mij een groot voorbeeld.

paul van eerdewegh
25 januari 2019 - 12:29

wij verliezen een wijs rechtschapen mens..te weinig naar geluisterd.....
ik zal zijn visie op onze maatschappij blijven ondersteunen-verspreiden !!
daar ga ik voor !! ter zijner nagedachtenis...............

eric lobos
25 januari 2019 - 12:12

Je was een voorbeeld hoe het zou moeten zijn.Oneindig dank voor je inspiratie.Slaapwel...

Hendrik Van Walleghem
25 januari 2019 - 11:55

Je hebt je deel gedaan, waarvoor dank. De wereld gaat u missen. Mijn deelneming .

Jacques Mertens
25 januari 2019 - 11:45

"Natuurlijk moeten wij mensen, met welke handicap ook, maximaal helpen". Wat een mooie gedachte van eerbied en inzet. Op dit stuk was prof. Vermeersch een voorbeeld voor iedereen. Deelneming in rouw en verdriet.

Vijaya Shintre-Bhagwat
25 januari 2019 - 11:40

Ik heb u altijd bewonderd. U was kritisch, u was helder, u was doordenker die niet bang was om uw mening te uiten.
Ik hope dat uw gedachtengoed altijd zal blijven leven. Van harte mijn laatste groet.

sigrid spruyt
25 januari 2019 - 11:17

Etienne maakte van de rede een passie, aan Spinoza getrouw.
'Niet spotten, niet betreuren, niet verafschuwen, maar begrijpen.'
Hij heeft zijn uiterste best gedaan om het helder te zien, een nobel streven.
Iedereen krijgt een fragment, niemand krijgt de film.
Etienne was de familie Van den Enden, mijn familie langs moederskant, nabij, ook op de vele momenten van afscheid. Ik wens de zijne sterkte bij dit afscheid van hem.
De doden zijn altijd bij ons, maar op een onmetelijke afstand.

Guido HEREMANS
25 januari 2019 - 11:11

Een Relationele Database in een menselijk brein is niet meer. Ad hoc zocht ik hem op op you tube om naar hem te luisteren om dan ook zelf na te denken….. Hij bracht mij veel intellectueel added value in een gepolariseerde gemeenschap. Door hem begreep ik beter. Dank U Mr. Vermeersch!

Frederic Beuckelaers
25 januari 2019 - 11:05

Heel graag had ik U opnieuw ontmoet in de hoop op een zinnige reactie op mijn gedacht dat apocalyptische pest van 1347-1350 Europa heeft gebracht in een wereld waar zondigen maatschappelijk hard werd aangepakt en men goed moest leven, en anderzijds een aantal mensen is doen gaan zoeken naar een andere wereld en dat nog is gelukt ook dankzij onder andere de geologie die voor het ontstaan van onze planeet een andere uitleg heeft gegeven dan het scheppingsverhaal, waardoor sommige mensen zich eindelijk vrij voelden van alle betutteling omdat de betuttelaars geen poot meer hadden om op te staan, en voor andere het niet bestaan van de schepping, aanleiding was om een communistische of socialistische samenleving op te richten. Wat een boeiend verhaal is dat geweest dat aanpakken van zondaars en hoe we ervan af zijn gekomen. Geachte Professor, dank U voor alles, en U mag gerust zijn, de gedachtenuitwisseling zal verder gaan, en ik zal altijd aan U blijven denken met dank. En ik zal U missen, samen het heel velen. Maar U mag gaan.

Claudien Finoulst
25 januari 2019 - 11:03

Sterkte aan vrienden en familie!
Ik ga deze goedhartige en wijze mens missen.
Dank om je kennis te hebben doorgegeven Etienne ❤

Talal Hamchou
25 januari 2019 - 11:02

In 1999 kwam ik in Belgie studeren, Ik was een conservatieve opgevoed jongetje uit Syrie met een eenzijdig wereldbeeld. Mensen zoals Professor Vermeersch hebben een rol in het verbreding van mijn wereldbeeld gespeeld. Ik prijs mij gelukkig uw, geschreven en gesproken, gedachten kan lezen, beluisteren.
Professor , Ik dank u, door u kon ik mijn hoofd gebruiken en zich verlossen van onlogische gedachten.
Ik woon niet meer in Belgie, toch u gaat in mijn gedachten blijven.

Alexander F. van Biezen
25 januari 2019 - 10:57

Een groot denker is van ons heengegaan.

Gery Vermaut
25 januari 2019 - 10:45

Prof. E. Vermeersch was voor mij als geneesheer een wegwijzer en een lichtend voorbeeld als moraalfilosoof, met als motto “Onderzoek alles, onthou het goede”.

Gery Vermaut
25 januari 2019 - 10:36

Prof. E. Vermeersch was voor mij als geneesheer een wegwijzer en een lichtend voorbeeld als moraalfilosoof, met als motto “Onderzoek alles, onthou het goede”.

Gery Vermaut
25 januari 2019 - 10:35

Prof. E. Vermeersch was voor mij als geneesheer een wegwijzer en een lichtend voorbeeld als moraalfilosoof, met als motto “Onderzoek alles, onthou het goede”.

Alain Kestens
25 januari 2019 - 10:27

Innige deelneming aan familie en vrienden.Vonden wij iemand die recht door zee ging en vooral zijn opvattingen over religie wat iemand anders niet durfde te zeggen op tv. Mopje over God hebben we verschillende malen bekeken.We zullen je uitspraken en debatten missen Etienne.

Philippe Corneillie
25 januari 2019 - 10:24

Mijn oprechte deelneming aan familie en vrienden. Hij was een voorbeeld voor mij en velen.

Dominic Couscheir
25 januari 2019 - 10:22

ik heb helaas nooit het genoegen gehad om u te mogen ontmoeten, u die objectiviteit en waardigheid hoog in het vaandel droeg en tegelijk steeds luisterbereid was om tot een goede dialoog te komen. Voor velen sprak u de waarheid, onverbloemd en met de juiste argumenten, ook al was u het vaak oneens met uw gesprekspartner.
Sapere aude, daar was u de verpersoonlijking van. De rede, die vaak de vijand was van het (bij)geloof), zodat we als samenleving niet verder afschuiven naar een tijd van kritiekloos aanvaarden. U leerde me boeken lezen, naar muziek luisteren en geschiedenis studeren. Een echte bron van inspiratie, dat was u.
Een héél grote meneer, voor heel veel mensen.

Marijke Moors
25 januari 2019 - 10:04

Een bijzonder groot verlies, dit heengaan van deze nobele mens.
Oprechte deelneming aan zijn echtgenote en allen die hem nabij waren.
Marijke.

Maude Michils
25 januari 2019 - 09:58

20 jaar geleden maakte ik kennis met "De ogen van de panda". De klimaatproblemen die nu smeken om een oplossing, werden daar toen al in aangekaart. Merci om mijn ogen te openen.

Myriam Van Oost
25 januari 2019 - 09:49

Diep getroffen door het heengaan van een groot denker en een 'goede' filosoof.

René De Wilde
25 januari 2019 - 09:45

Moeilijk onder woorden te brengen wat het verlies van HET filosofische lichtpunt van Vlaanderen/Belgie teweeg brengt. Zijn raadgevingen, citaten, kritische beoordelingen zullen ontzaglijk gemist worden.....

Seghers Bart
25 januari 2019 - 09:45

Mr. Vermeersch,
Was een prachtig mens en subliem denker. Dank hiervoor.

Christina Schrijvers
25 januari 2019 - 09:41

Mijn innige deelneming aan Mevrouw Vermeersch,zijn familie en vrienden ,ook bij zeer eenvoudige mensen zal zijn geest blijven voortbestaan .Bedankt Professor voor al wat je betekend hebt !

Lydia Oosterlynck
25 januari 2019 - 09:39

Een groot man, gestorven op de manier die hij zelf wilde en mede dank zij hem ook kon in Belgie. Spijtig dat er zo weinig mensen durven spreken over wat hij terecht als de grootste bedreiging voor ons milieu beschouwde, de overbevolking. Hopelijk heeft een van zijn vele studenten de moed die hij had.

Joris Raeymaekers
25 januari 2019 - 09:33

Mijn overleden vrouw en ik zijn Etienne Vermeersch heel dankbaar voor zijn invloed op de euthanasiewetgeving. Dank zij Etienne heeft mijn vrouw, die Alzheimerpatiënt was, een waardig levenseinde gekregen. Hij had ook een kolossaal geheugen voor mensen, ook bij sporadische ontmoetingen. Vlaanderen zal hem missen.

Robin Koyen
25 januari 2019 - 09:29

Etienne Vermeersch leerde me kritisch denken en verwoorde wat een ander niet kan uitleggen.
Bedankt, U wordt gemist.

martine marant
25 januari 2019 - 09:23

Wat heeft u me slimme inzichten geboden. Dingen waar ik op verder bouw. Dank om uw wijsheid te delen.

karin roelants
25 januari 2019 - 09:21

bewonderingswaardige persoon in al zijn eenvoud ..... immens respect voor zijn keuze

georges declercq
25 januari 2019 - 09:04

Mr Vermeersch: dank om de man te zijn, de vuurtoren, in dit land, waar schijn hoogtij viert, waar normen verdwenen zijn, moraalloos! DANK

laurette nyabenda-combel
25 januari 2019 - 08:54

reeds vanaf de universiteitsbanken toen u assistent was mocht ik uw visies en gedachten stelling voor het eerst ontdekken - ze waren toen en bleven uw gehele loopbaan boeiend - het was telkenmale een uitnodiging om uw spreekbeurten bij te wonen -
u ging geen thema uit de weg, zelfs niet het meest kwetsbare, en met scherpe en snedige analyse gaf u ongezouten uw mening al druiste die soms regelrecht in tegen de 'gebruikelijke conclusies' - uw visie lokte in elk geval steeds materie tot diep nadenken en constructief debat uit -
ik dank u hiervoor en zal dit missen ...