De euthanasiewet: vreugde en wrevel

Etienne Vermeersch

"België heeft de beste euthanasie-regeling ter wereld". Prof. Vermeersch legt uit waarom.

"Men zegt nu dat de Belgische euthanasiewet "veel verder gaat" en "liberaler" is dan de Nederlandse. Is zoiets nog ernstig?"

In 1971 kon ik voor het eerst - samen met professor Clara - in een tv-debat een pleidooi houden voor een euthanasiewet. Nu, een goeie dertig jaar later, is die droom werkelijkheid geworden en de gedachte dat ik daar een steentje toe bij heb mogen dragen, is een bron van grote vreugde. Maar de blijdschap is niet onverdeeld. De kamerdebatten volgen via de website en achteraf de reacties horen, zorgen voor een wrange nasmaak. Dat mensen van mening verschillen, is normaal, maar moet men daarbij de waarheid geweld aandoen?

Zin of onzin van het migrantenstemrecht

Etienne Vermeersch
Pixabay Creative Commons - Migrants

Veeleer dan het migrantenstemrecht (voor de 'eerste generatie') autoritair op te dringen, met de suggestie dat het immoreel of dwaas zou zijn een andere mening te hebben, kan men er beter een humaan pleidooi voor houden. Onze mensen kunnen heus wel begrip opbrengen voor een argumentatie die erop wijst dat die migranten enerzijds van hun land van oorsprong blijven houden, en anderzijds in grote mate in ons maatschappelijke leven geïntegreerd zijn.

De vrouw in de islam

Etienne Vermeersch
Pixabay - Islam Vrouw

Nu en dan hoort men losse beweringen uiten over voor en tegen van bepaalde godsdiensten en van de maatschappelijke invloed die ze in positieve of negatieve zin gehad hebben. Het is bijzonder frustrerend die te moeten lezen omdat, wanneer ze uit hun verband worden gerukt, ongeveer tot alle mogelijke conclusies aanleiding geven. Daarom heb ik, aangezien dit thema telkens weer aan de orde komt, een studie gemaakt van de positie van de vrouw in de Islam.

Euthanasiedebat vraagt om waarachtigheid

Etienne Vermeersch

In de Mechelse catechismus stond een uitspraak die me als kind intrigeerde: er bestaan ,,zonden tegen de Heilige Geest'', waarvoor men nooit vergiffenis kan bekomen. Een ervan is in mijn geheugen gegrift: ,,de 'welgekende' waarheid bestrijden''. We kunnen ons allemaal vergissen, maar dat sommigen beweringen uiten waarvan ze pertinent weten dat ze onwaar zijn, slaat mij nog altijd met verstomming.

Een noodzakelijk debat, filosoferen over de affaire-Guggenheimer

Etienne Vermeersch

In november 1999 laat een rechter de satirische roman "Uitgeverij Guggenheimer" van Herman Brusselmans uit de handel nemen na klacht van ontwerpster Ann Demeulemeester, die samen met vele andere bekende Vlamingen in het boek figureerde. De uitspraak ten gronde op 21 december 2000 bepaalde dat de roman terug verkocht mocht worden. Herman Brusselmans werd veroordeeld tot het betalen van 100.000 BEF schadevergoeding.

Asielbeleid: Professor Etienne Vermeersch verdedigt kommissierapport

Artikel
Etienne Vermeersch

Als autoriteit in zijn vakgebied werd filosoof en professor emeritus van de RUG, Etienne Vermeersch, door de regering aangesproken om de advieskommissie rond het asielbeleid voor te zitten. De kommissie trachtte vooraf in het rapport enkele etische eisen te formuleren, die evenwel beperkt bleven (zie pagina hiernaast). De voornaamste prioriteit van de kommissie bleek de uitwijzing van de uitgeprocedeerde vreemdelingen en hoe dit efficiënt kan verlopen.

Interview in VETO door Bart de Schrijver en Diederik Vanden Driessche.

Naar een humane verwijderingsprocedure.

Artikel
Etienne Vermeersch
Wikimedia Commons - Refugees

De commissie ad hoc belast met de evaluatie van de instructies inzake de verwijdering van vluchtelingen is zwaar op de korrel genomen omdat ze nieuwe richtlijnen inzake de uitwijzing van vluchtelingen voorstelde en zich als 'dienstmaagden van een repressief en kortzichtig beleid' zou hebben gedragen. De critici hebben het verslag van de commissie niet goed gelezen.

Etienne Vermeersch: veertig jaar rechtlijnig denken

Artikel
Ludo Abicht

‘Mensen die slapen, trekken zich terug in hun eigen wereld; mensen die wakker zijn leven in een gemeenschappelijke wereld.’ (Heraclitus, Spreuk 15) Met dit motto opent de filosoof en ethicus Etienne Vermeersch aan het begin van zijn emeritaat de verzameling essays die een overzicht bieden van zijn denken sinds het begin van de jaren zestig. Hij had evengoed Spreuk 19 kunnen gebruiken: ‘Tenzij je het onverwachte verwacht, zal je de waarheid nooit vinden, want ze is moeilijk om te ontdekken en moeilijk om te grijpen.’

Over wetenschap, politiek en onwetendheid

Etienne Vermeersch

 'Eén van de bepalingen in het wetsontwerp-Colla is een aanval op het wezenlijkste dat ons nog van de Verlichting rest'.

Begin november publiceerden negentien wetenschappers en wijsgeren een kritiek op het wetsontwerp inzake de alternatieve geneeswijzen van minister van Volksgezondheid Marcel Colla. Op 19 november werd dit stuk in De Morgen aangevallen door Serge Gutwirth (G) en Koen Raes (R). Dit artikel kan ik niet zomaar laten voorbijgaan. Meerdere mensen van de "negentien" ken ik persoonlijk en ik weet goed dat hun wetenschap hen nooit belet heeft zich in het maatschappelijk gebeuren te engageren. Dat men zulke mensen meent te moeten herinneren aan Hiroshima en "dokter" Mengele, gaat mij te ver. Verder heeft men het over positivistische zelfgenoegzaamheid en over het aanmatigende beeld van de wetenschap, daar waar de "negentien" duidelijk stellen: "Wetenschap is een proces van vallen en opstaan, waarbij dwalingen en misleidingen uiteraard voorkomen. Geen enkele instelling of groep van geleerden heeft daarbij de waarheid in pacht". Wie enige notie heeft van wetenschapsgeschiedenis beseft dat wetenschappers individueel of in groepsverband door allerlei factoren worden beïnvloed, maar ook dat een groeiende consensus van specialisten op lange termijn het belangrijkste criterium van betrouwbaarheid is dat deze wereld kent. De simplificerende uitspraken van G en R kunnen daar niets aan veranderen; maar over al die zaken gaat het hier niet.

Van Antigone tot Dolly

Boek
Van Antigone tot Dolly door Etienne Vermeersch

Bespreking in De Standaard van 25 september 1997, door Kris Deschouwer.

Het zeer nakende academisch afscheid van professor Etienne Vermeersch vormde het uitgelezen moment om zijn beste essays te bundelen. Die zijn ook voor een breder publiek interessant, want de filosoof was nooit te beroerd om zijn gefundeerde mening over hete maatschappelijke hangijzers te geven.

De ogen van de panda - een milieufilosofisch essay

Boek
De ogen van de panda - een milieufilosofisch essay door Etienne Vermeersch

In de loop van de jaren tachtig ging Etienne Vermeersch op zoek naar de essentie van het ecologisch probleem. Hoe is het ontstaan, hoe komen we tot een oplossing en welke milieu-ethiek is daarvoor nodig? In 1988 publiceerde hij de bestseller De ogen van de panda – Een milieufilosofisch essay.

Rouwregister

Body

Etienne Vermeersch
foto © Tom Schoepen

Prof. dr. Etienne Vermeersch
May 2, 1934 - January 18, 2019

Etienne Vermeersch was emeritus professor of philosophy at the University of Ghent, Belgium, which he formerly served as vice rector. 
A renowned Belgian moral philosopher and classical philologist, he was one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. 
He served five years as a Jesuit priest, broke with his faith at age twenty-five, and later became an atheist and naturalist. 
He was also one of the leading skeptics in Europe.

Laat een rouwbericht achter

Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd maar wel opgeslagen om misbruik van het formulier te voorkomen.
patrick merveille
25 januari 2019 - 20:16

een Groot Mens heeft ons verlaten......mijn medeleven aan de familie

Riet Ramaekers
25 januari 2019 - 20:15

Dank u. Rust in vrede.

Jurgen Messeeuw
25 januari 2019 - 20:15

Rust zacht Meneer Vermeersch. Wij gaan je heel hard missen.

Peter Jansoone
25 januari 2019 - 20:15

Mijn deelneming aan degenen die Prof. Vermeersch gaan missen. Ik heb steeds genoten van zijn scherpe inzichten en heldere taal.

Toon Jacobs
25 januari 2019 - 20:14

Ik stak mijn hand op tijdens de les. "Fijn", zei u, "Een discussie, een vraag, dat moet kunnen". Mijn vraag ging over een woord dat ik niet begreep. Zonder aarzelen of sarcasme verduidelijkte u het begrip. Een week later wenkte u mij, in een aula met misschien wel 300 studenten. "Hier, ik geef je dit boek dat ik schreef". En in dat boek zat een briefje met een literatuurlijstje. Mijn studies maakte ik nooit af, maar ik ben altijd blijven lezen. Veel sterkte voor de familie en diepe dank dat onze wegen ooit kruisten.

Emanuel Nieto
25 januari 2019 - 20:14

Innige deelneming aan de familie & vrienden. Rust zacht Etienne. Uw nalatenschap zal nog generaties meegaan. Was ik maar vroeger geboren.

erwin de troch
25 januari 2019 - 20:14

Grenzeloos respect voor deze intelligente en integere man. Zo vaak naar zijn gefundeerde uiteenzettingen geluisterd en nog veel vaker helemaal eens geweest met zijn gedurfde stellingen. Een groot verlies voor de wereld!

Els De Groote
25 januari 2019 - 20:13

Professor, een groot verlies... Waren er maar meer als u. Rust in vrede.

Christel Robberecht
25 januari 2019 - 20:12

Heel veel sterkte ,bij het overlijden van een fantastische man .We zullen zijn debatten missen

Alain Van den Berghen
25 januari 2019 - 20:12

Rust in Vrede, u was een wijze man...

Laurent Voet
25 januari 2019 - 20:12

Bedankt, voornamelijk door u werd mijn interesse in filosofie en ethiek aangewakkerd. Nu kan ik mij geen dag zonder filosofie voorstellen.

Cottenier Kris
25 januari 2019 - 20:11

Vlaanderen verliest zijn gezond verstand, een groot redenaar, een rots die tegen de stroom in ging. Rust in vrede, Etienne!

Tina de visscher
25 januari 2019 - 20:11

We zullen je nooit vergeten. Echt jammer dat je er niet meer bent.

Fabienne Catteau
25 januari 2019 - 20:10

Beste,
Mijn oprecht medeleven bij het verlies van uw geliefde.
Prof. Vermeersch was zo beklijvend in zijn toespraken, zo'n prachtig pesoon.
Ik kon er uren naar luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat hij het bij het rechte eind had met zijn theoriën. Ik wens u veel sterkte.

Ahmed Al Obeidi
25 januari 2019 - 20:10

Mijn oprechte deelneming aan hele familie en vrienden.
Een groot denker en man is heengegaan.
Hij was voor me een groot voorbeeld, we gaan je echt missen.

Nadine Christiaens
25 januari 2019 - 20:09

Innige deelneming. De professor was een groot man die ons kritisch leerde denken.

José de Graeve
25 januari 2019 - 20:09

Sommige mensen sterven véél te vroeg. Etienne was een van hen !

Annette Vanden berghe,
25 januari 2019 - 20:09

Bedankt voor uw vooruitstrevende ideeën , uw zienswijze zal gemist worden .
Bedankt voor alles

Gilberte lambrechts
25 januari 2019 - 20:09

Etienne, ik oordeelde en dacht,steeds hetzelfde als u. Realistisch, wijs, was je. Innige deelneming aan Josiane, ze zal je missen.

ivette pattyn
25 januari 2019 - 20:09

Dank voor al datgene wat ge mij in uw lessen hebt meegeven
Ik maak daar al jaren dankbaar gebruik van het heeft me rechtgehouden de afgelopen moeilijke jaren en ik zal dat blijven verder doen.

Xander Niks
25 januari 2019 - 20:09

Etienne Vermeersch heeft mijn ogen geopend voor de wereld. Zijn passie voor de waarheid, zijn liefde voor wetenschap en rationaliteit, zijn kritische houding en zijn strijd tegen onrechtvaardigheid zijn zeer inspirerend geweest.

Gelukkig leeft het gedachtegoed van deze grote denker én groot mens voort via deze website en elders op internet. Opdat wij hem nooit mogen vergeten!

José de Graeve
25 januari 2019 - 20:09

Sommige mensen sterven véél te vroeg. Etienne was een van hen !

Johan Oeyen
25 januari 2019 - 20:08

Groot man. Ik zal uw gewaardeerde tussenkomsten missen.

Sandra hendriks
25 januari 2019 - 20:07

Mijn leven heeft een mooiere betekenis dankzij jou! Bedankt Etienne. Sterkte in dit gemis

Ilona Krause
25 januari 2019 - 20:07

Riv, professor Vermeersch. Ik beleefde en beleef steeds plezier aan uw scherpe tong, uw ad-rem zijn, uw kennis en de manier waarop u die verspreidde (en zult blijven verspreiden). Ik was fan en blijf het ook. Sterkte aan de hele familie. Mvg, Ilona Krause

Hans Van Diest
25 januari 2019 - 20:07

Rust zacht! Je was een voorbeeld. Sterkte aan familie en vrienden!

Peter Calluy
25 januari 2019 - 20:06

Uit dankbaarheid voor jouw aanwezigheid onder ons. De wereld heeft véél kunnen leren. Sterkte aan familie en vrienden. Peter en Kim

Michel Bokken
25 januari 2019 - 20:06

Mr. Vermeersch,
U was een rolmodel voor mij. Een kompas in vele moeilijke denkoefeningen. Dit jaar mag ik 40 jaar worden, de jaren van wijsheid en verstand komen eraan. Ik hou me eraan uw nalatenschap te gebruiken in mijn verdere leven.
Dank u wel voor wat u voor mij betekende.
Hoogachtend,
Bokken Michel.

-Els Van Heddegem-
25 januari 2019 - 20:06

[kopie van mijn berichtje op Facebook]
Deze man stelde me ooit op m'n gemak bij een mondeling examen waarbij ik - voor het eerst en het laatst - helemaal de kluts kwijt was. Nen black-out, gelijk da ze zeggen.
Christendom was het keuzevak.
Een cursusje van niks. Amper een vinger dik.
Maar daar zat ik dan. Voor de grote Etienne Vermeersch.
Ik kende mijn stof, maar ik wist niets meer.
Hij begon me dan maar eerst simpele vragen te stellen. Ik kwam langzaamaan los. En ik denk dat ik nog een 16 gehaald heb daarna.
Nen aimabele mens. Echt.
Ik ben zeker en vast door hem gevormd, en daar ab-so-luut niet rouwig om. Integendeel. (Mijn moeder zal het anders zeggen, maar dat sterkt mijn overtuiging ;-) )
Als ik zijn cursus filosofie nog eens doorneem, dan hóór ik hem gewoon spreken in mijn hoofd.
#vereerd #bedankt #rip
https://www.facebook.com/elspresso

Eddy van den heuvel
25 januari 2019 - 20:06

Etienne uw wijze kijk op het leven zal gemist worden. Groetjes ed

Natasja Rawoens
25 januari 2019 - 20:05

Bedankt voor alles professor!

Roger Michiels
25 januari 2019 - 20:05

Oprechte deelneming aan familie en vrienden vanwege een oud-student en bewonderaar.

Peter Carmeliet
25 januari 2019 - 20:05

Dank u Mijnheer Vermeersch, voor de mooi inkijk van onze wereld. Inspirerend voor mezelf en velen anderen. Ik kon uren naar je luisteren. Jammer dat je visie niet meer aanwezig zal zijn voor iedereen. Maar hoe groot je gedachten ook waren, zo sereen was je als mens. Dank je wel en wees maar gerust dat je meer dan je best hebt gedaan voor mezelf. Ik zal je nooit vergeten. Bedankt

Pierre De wolf
25 januari 2019 - 20:05

Oprechte deelneming

Vera Lewijse
25 januari 2019 - 20:04

Dank u Professor

Stijn Valkeneers
25 januari 2019 - 20:04

Meer dan een steen werd verlegd. Sterkte aan familie en vrienden.

Jean Heylbroeck
25 januari 2019 - 20:04

Met blijvende bewondering luisterde ik. En las wat hij schreef.
Hij poneerde wat politiekers bang waren om te zeggen, om te stellen. Hij nam geen blad voor de mond, onbevreesd. In zoveel meningen herkende, ontdekte ik de mijne. Vaart wel, wijze man.

Patricia Beaudoin
25 januari 2019 - 20:03

Rust zacht beste Etienne.
Innige deelneming voor de familie

Hendrik Luyckx
25 januari 2019 - 20:03

Mijn oprechte deelneming.

Koen De Boeck
25 januari 2019 - 20:02

Een groot verlies! Rust in Vrede Etienne! 🥂

Dirk van Zundert
25 januari 2019 - 20:02

Prof. Vermeersch was een van de alkergrootste denkers die ons land ooit gekend heeft.
Ik heb het geluk gehad hem meermaals te ontmoeten.
Ik ben atheïst en de boeken en lezingen van prof. Vermeersch hebben mij gesterkt in die overtuiging.
Ik ben hem daarvoor erg dankbaar.

Anja De Cocker
25 januari 2019 - 20:02

Ik herinner me nog goed zijn boeiende lessen wijsbegeerte. Heel verrijkend en steeds stof om na te denken. Een heel intelligent man is heengegaan. De maatschappij zal u missen. Vaarwel.

Paul Henderickx
25 januari 2019 - 20:02

Altijd met veel interesse geluisterd naar zijn diverse uiteenzettingen waarbij je niet altijd universitair moest zijn om te kunnen volgen. Het ga je goed en doe daar boven God de groeten.
Innige deelneming.

Daniel Van haecke
25 januari 2019 - 20:02

Mijn oprechte deelneming in de rouw.
Etienne zal mij altijd bijblijven als een eminente en toch volkse persoon die erg goed zijn gedachtengoed kon verkondigen. Respect!
Ik zal hem nooit vergeten.

Kenny Aper
25 januari 2019 - 20:02

Een mentor en een groot voorbeeld. De overvloed aan woorden maakt plaats voor een ijzige stilte. Al blijven de woorden voor altijd in mijn herinnering. Bedankt voor alles.

Stig Lippens
25 januari 2019 - 20:01

U zal eeuwig een inspiratie blijven.
Oprechte deelneming .

Stijn Simons
25 januari 2019 - 20:01

Gecondoleerd met jullie verlies.
Een heel warme en inspirerende man die is van ons moeten heengaan.
Hij bleeft vereeuwigd in onze gedachten.

Gert ysenbaardt
25 januari 2019 - 20:01

Etienne,
Eindeloos respect,voor een wijs man.je zal gemist worden met u wijze woorden en pittige debatten,,,het gaat je goed.
Ysenbaardt Gert

Veerle Vanmaercke
25 januari 2019 - 20:01

Ik koester de mooie herinneringen, in de Provence (filorando), bij ons thuis (Roksem), bij gemeenschappelijke vrienden... blijvend dankbaar voor wat hij ons gaf. Josiane. Altijd welkom, een seintje en we zijn er voor je. Liefs, Veerle

Karine De Vos
25 januari 2019 - 20:00

Ik ben U eeuwig dankbaar voor uw met mij overeenkomende gedachtengangen. U gaf nooit op en ik geef ook U niet op. Ik ben verdrietig met uw verlies in de eerste plaats voor uw vrouw en uw dierbaren, ook voor mij. U bent een humaan mens met juiste principes die hopelijk zullen nageleefd worden. U wou zelfs in verzwakte vorm nooit opgeven om blijvend verder duidelijk te maken om tot betering te komen op deze mooie planeet. Altijd blijf ik aan U denken en ben bijlange niet de enige. Innige deelneming aan uw vrouw die ik veel moed toewens.